«Лінгвістичні дослідження молодих учених: здобутки і перспективи»

4 жовтня 2016 року на кафедрі германських мов і перекладознавства Інституту іноземних мов відбувся науково-методичний семінар «Лінгвістичні дослідження молодих учених: здобутки і перспективи».

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Бабелюк Оксана Андріївна, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства, доктор філологічних наук, яка окреслила перспективи розвитку наукової діяльності молодих вчених у реаліях сьогодення.

Далі результати своїх досліджень презентували 11 магістрів, які вже завершують свої кваліфікаційні роботи. На заході були присутні і їхні наукові керівники: доктор філологічних наук, професор Коцюба З.Г., доктор філологічних наук, професор Зимомря М.І., кандидат філологічних наук, доцент Лопушанський Я.М., кандидат філологічних наук, доцент Коваль Н.Є., кандидат філологічних наук, доцент Яскевич О.К. Магістерські роботи охоплювали  найрізноманітнішу тематику. Грунтовними та інформативними були доповіді Міцікевич О. В. про мовні засоби аргументації в англомовному  політичному дискурсі, Шевціва Я. Р. про постмодерністський бібліографічний наратив Пітера Акройда, Шпек А. М. про англійські фразеологізми-зооніми та Ткачик Х. М.  про об’єктивацію жіночих образів у пареміях англійської та української мов. Яскравими у технічному плані та по-своєму цікавими були презентації Момрик М.Б. про психологізм прози П. Зюскінда та Накутної О.М. про драматургію Т. Штоппарда. По завершені кожної доповіді до дискусії долучалися як молоді, так і вже досвідчені науковці.Такий захід, безперечно, стане для магістрів чудовим стимулом до кращої підготовки кваліфікаційного виступу під час державної атестації у січні.