Акредитація напряму підготовки 6.020303 Філологія

30 травня – 1 червня ц.р. в навчально-науковому інституті іноземних мов у рамках акредитації напряму підготовки «6.020303 Філологія» організовано роботу експертної комісії у складі доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземної філології , перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»  Мізіна Костянтина Івановича та кандидата філологічних наук, професора, декана факультету іноземних мов Центральноукраїнського університету ім. Володимира Винниченка Білоуса Олександра Миколайовича. Зокрема, проводиться повторне написання комплексних контрольних робіт, готуються експертні висновки.

Експертні висновки доступні за посиланням.