Вітаємо

Вітаємо доцента кафедри мовної та міжкультурної комунікації ДУРКАЛЕВИЧ Вікторію Володимирівну з успішним захистом дисертації "Моделювання наративної ідентичності та індивідуального міфу у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца" на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.05 – порівняльне літературознавство). Захист відбувся 13 грудня в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Науковий консультант – Гундорова Тамара Іванівна, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.