ДЛЯ СТУДЕНТА

Реквізити оплати за навчання і проживання в гуртожитку

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

6.020303 Філологія (мова і література (англійська))

6.020303 Філологія (мова і література (франузька))

6.020303 Філологія (мова і література (німецька))

6.020303 Філологія (переклад (англійська та німецька мови))

 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

014 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))

014 Середня освіта (Мова і література (французька, англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Статут університету

Положення про випускові роботи та кваліфікаційні екзамени

Положення про повторне вивчення дисциплін

Положення про призначення стипендії