Міжнародні зв’язки

З 2000-х років інститут активно презентований на міжнародній арені. Він підтримує і надалі цілеспрямовано налагоджує зв’язки з міжнародними організаціями в галузі освіти і науки, культури, сучасних технологій навчання, зокрема співпрацюючи з такими закордонними партнерами, як Маскатін Коледж (США), Віденський педагогічний університет, Іннсбрукський університет (Австрія), Ерфуртський університет (Німеччина), Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Полонійна академія у Ченстохові (Польща), Університет м. Каєн (Франція). Співпраця відбувається у напрямках студентського обміну, стажування викладачів, написання і видання наукових праць, участі у наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, лінгвокраїнознавчих поїздках. 

Першою вагомою ластівкою наукової співпраці можна вважати організовану з ініціативи інституту в жовтні 2002 року Міжнародну науково-практичну конференцію "Дрогобиччина як посередник політичних і культурних взаємозв'язків між Австрією та Галичиною", в якій взяв участь посол Австрії в Україні др. Міхаель Місс. З цього часу інститут плідно співпрацює з іноземними науковцями, організовуючи спільні наукові семінари та конференції (згадаємо тут понад 20 семінарів з актуальних проблем сучасного літературознавства і лінгвістики, ініційованих кафедрою мовної та міжкультурної комунікації, щорічну конференцію "Українське слово мовами народів світу" кафедри германських мов і перекладознавства чи проведену на базі кафедри практики німецької мови у травні 2008 року Міжнародну наукову конференцію "Сучасні проблеми германістики в Україні"). Окремою яскравою сторінкою цього виду кооперації є проведення на базі інституту від 2010 року Днів австрійської культури із залученням провідних науковців України, Австрії, Німеччини, Польщі.

Інший аспект співпраці – стажування викладачів та академічні обміни студентами. Від 2004 року викладачі та студенти інституту періодично проходять стажування при Міжнародній літній академії "Greifswalder Ukrainicum" (Німеччина), а також беруть участь у літніх мовних школах при західноєвропейських вишах. За сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Україні наші студенти-полоністи з 2005 року мають можливість проходити короткотермінові стажування у Польщі, зокрема при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської та Люблінському католицькому університеті, а з 2014 року у рамках проекту "Подвійний диплом" паралельно навчатися в Полонійній академії в Ченстохові з залученням коштів стипендіальної програми Erasmus+. Від 2009/10 н.р. налагоджено щосеместрове стажування студентів при Віденському педагогічному інституті, зараз ведуться підготовчі роботи з підписання аналогічних угод з Іннсбрукським та Ґрацьким педагогічними інститутами (Австрія). 

Завдяки співпраці кафедр інституту з міжнародною організацією вчителів англійської мови TESOL, представниками Корпусу Миру США, British Council та American House, а також тісним зв'язкам з навчальними та науковими інституціями Австрії наші студенти мають змогу періодично слухати лекції провідних іноземних фахівців – носіїв мови та якісно підвищувати свою лінгвокультурну та країнознавчу компетенцію.

Особливою сторінкою кооперації інституту з іноземними партнерами є присвоєння звання доктора Honoris сausa визначним закордонним науковцям та діячам культури. Почесними докторами Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за поданням інституту стали відомий дипломат, науковець, посол Еміль Брікс (Австрія, 2003), визнаний коменіолог, дослідник української еміграції, голова Німецького товариства ім. Я.А.Коменського д-р Вернер Кортгаазе (Німеччина, 2004), професор Іннсбрукського університету Петер Штеґер (Австрія, 2007), знаний письменник і громадський діяч, проф. Адам Зелінскі (Австрія, 2009), професор Інституту педагогіки Іннсбрукського університету Йозеф Крістіан Айґнер (Австрія, 2013), заступник директора Інституту славістики Віденського університету професор Алоїс Волдан (Австрія, 2013).