Міжуніверситетський круглий стіл «Англійська мова у ХХІ столітті»

8 квітня 2016 р. Інститут іноземних мов вніс свою лепту у відзначення Року англійської мови в Україні. Тут відбувся Міжуніверситетський круглий стіл «АНГЛІЙСЬКА МОВА У ХХ СТОЛІТТІ: СПОСІБ МИСЛЕННЯ, ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР» між Національним університетом "Одеська юридична академія" та Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка у форматі відеомосту Одеса-Дрогобич за допомогою програми Skype. Організатором в Одесі виступила кафедра германських та романських мов НУ «ОЮА», а у Дрогобичі кафедра германських мов і перекладознавства, кафедра практики англійської мови та Австрійський культурний центр.

В урочистому відкритті круглого столу з одеського боку взяли участь проректор з міжнародних зв’язків проф. В.О.Туляков, декан факультету міжнародно-правових відносин проф. С.В.Осауленко, завідувач кафедри германських та романських мов проф. Н.В.Петлюченко, в.о. завідувача кафедри іноземних мов доц. Ю.В.Юлінецька. У Дрогобичі учасників конференції вітали проректор з науково-педагогічної роботи доц. В.Л.Шаран, академік Академії наук вищої школи України проф. М.І.Зимомря, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства проф. О.А.Бабелюк.

У своєму вітальному слові організатор Круглого столу в нашому університеті проф. О.А.Бабелюк щиро привітала усіх із знаковою подією у житті двох університетів та наукової спільноти в цілому. Вона наголосила, що тема Круглого столу є суголосною основним стратегіям програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови як один із пріоритетів національної стратегії розвитку. У цьому контексті проф. Бабелюк О.А. виголосила слова підтримки і подяки, які надійшли на адресу ректора нашого університету проф. Скотної Н.В. від посла США Дж.Паєта. У листі посол підкреслює, що університет є активним партнером програми Go Global, і висловлює сподівання на подальше успішне розширення інтернаціональних зв’язків нашого університету з іншими закладами освіти на шляху покращення навчання та вивчення англійської мови в нашій країні.

У конференції взяли участь як знані професори і доценти, так і аспіранти та молоді вчені, магістри, студенти старших курсів. До дискусії Круглого столу долучилися 75 учасників з різних вишів України, де іноземна мова відіграє провідну роль у формуванні особистості молодого фахівця. Серед них Національний університет «Одеська юридична академія», Міжнародний гуманітарний університет, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський національний лінгвістичний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет Бориса Грінченка та ін. Відрадно, що тема Круглого столу стала цікавою і для учених з ближнього зарубіжжя: Польщі, Молдови, Словаччини, Білорусі.

У дискусії між учасниками Круглого столу було розглянуто широке коло питань від суто лінгвістичних проблем англістики у когнітивному, перцептивному, синергетичному, соціокультурному, полінаціональному, порівняльно-історичному та дискурсивному аспектах до методологічних, а саме використання англійської мови у професійних дискурсах (правознавство, фізика, техніка, педагогіка, косметологія/естетична медицина, бізнес-економіка), перекладацьких практиках та  інноваційних технологіях навчання англійської мови за професійним спрямуванням.

Особливу зацікавленість доповідачі виявили до теми англійських запозичень в німецькій, іспанській, українській мовах, зокрема у професійному мовленні спортсменів, а також особливостей функціонування окремих лексико-семантичних груп, фразеологізмів та концептуального боку англійської мови (вербалізація концептів CHARM, GENIUS, TEACHER, PERFECTION, LIFE/ DEATH).

Своєрідною родзинкою Круглого столу стала секція, присвячена англійськомовному художньому тексту ХХI століття у його новаторській перспективі (постмодерністські наративні стратегії, абсурд, мешап жанр, сучасний британський художній текст, еротичний роман Э.Л. Джеймс, роман Криса Клива "LITTLE BEE", щоденникові тексти,  міфи, графосеміотичне кодування поліфонічного роману та ін.). Не залишилися поза увагою і переклади англійською мовою творів І. Франка, Т. Шевченка, українські тексти про народні промисли, соціальна реклама.

У галузі технологій навчання англійської мови за професійним спрямуванням було зроблено акцент на методиці формування мінімального словника, особливостях використання аудіовізуальних засобів, Інтернет-технологій, змішаному навчанню (blended learning).

Тематика запропонованих секцій віддзеркалила специфіку англійської мови як способу мислення, професійної комунікації та діалогу культур у ХХІ столітті у широкому розмаїтті підходів до її вивчення та використання у сучасному глобалізованому світі.