Педагогічна праця нетворчою не буває

Сучасним навчальним закладам потрібен педагог, який працює у форматі постійних творчих пошуків, що ґрунтуються не лише на здобутках традиційної методики, а й на використанні інноваційних елементів; педагог, мотивований не на репродукцію, а на експеримент, новаторство, творчість. Система підготовки такого вчителя складна і навчальними планами не завжди передбачена, проте на сьогодні це найактуальніше завдання педагогічного вишу.

Участь викладачів кафедри практики англійської мови у проекті Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління» стимулювала активне застосування ними інноваційної програми методичної підготовки майбутніх вчителів. Її засадничим принципом є реалізація творчого потенціалу студентів, намагання не лише навчати, але й виявляти і розвивати їх обдарування. Зазначена програма виявилася цікавою і ефективною, адже сучасні студенти також усвідомлюють, що поняття навчання у педагогічному закладі не вичерпується лише засвоєнням знань та формуванням професійних якостей і вмінь. Воно передбачає і обов’язковий розвиток творчих здібностей, без якого у практичній педагогічній діяльності неможливо стати справжніми творцями і майстрами своєї справи.

На фото: студенти груп АН-32 та АФ-33 (викл. – доц. Харкавців І.P.) впевнені, що справжнім педагогом може стати лише той, чий творчий талант буде гармонійно поєднаний зі спеціальною педагогічною освітою і розвинений у подальшій практичній діяльності.

Завідувач кафедри практики англійської мови доц. Сирко І.М.