Презентація монографії доц. Карпи І.Б.

19 травня на кафедрі порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов відбулась презентація монографії доц. Карпи Ірини Богданівни «Функціональні та прагматичні характеристики електронних текстів віртуальної комунікації». На основі ґрунтовного аналізу інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers авторка вивсітлила низку проблем комунікативної лінгвістики: особливості віртуальної комунікації як типу спілкування в мережі Інтернет, субкультурна лінгвосистема мовного коду адресата, вербальні і невербальні засоби реалізації домінантних функцій електронних текстів згаданого сервісу, прагматичні засоби впливу у віртуальній комункації, типи інтерактивності, моделі, стратегії і тактики віртуальної комунікації та причини виникнення комунікативних девіацій тощо. У предметній дискусії взяли участь викладачі кафедри, а також заступник директора інституту з наукової роботи доц. Лучкевич В.В.