Бойчук Наталія Василівна

Бойчук Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Еволюція теорії та практики навчання у Сполучених Штатах Америки у першій половині ХХ століття”. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, історія педагогіки.

Контактні засоби зв'язку: boychukn77@gmail.com

 

Перелік публікацій

Монографії:

 1. Пацевко Н.В. Теорія та практика навчання у США (перша половина ХХ ст.). – Дрогобич: Вимір, 2004. – 189 c.
 2. Бойчук Н.В. та ін. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови / Н.Бойчук, Г.Горенок, Л.Дацюк та ін. – Дрогобич, 2009. – 275 с.

 

Посібники з грифом університету:

 1. Бойчук Н.В., Волошанська І.В. Комунікативний підхід до вивчення прикметників та прислівників (методичний аспект). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007 – 39 с.
 2. Бойчук Н.В. Особливості вживання модальних дієслів англійської мови. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 63 с.
 3. Бойчук Н.В., Бібік В.Б., Білецька О.В. та ін. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови. – Дрогобич, 2010. – 293 с.
 4. Бойчук Н.В., Шайковський Р.Ю. Тренувальні вправи: умовний спосіб. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ арк. І. Франка, 2010 – 128 с.
 5. Бойчук Н.В. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ арк. І. Франка, 2011 – 86 с.
 6. Бойчук Н.В. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 1: навчальний посібник для студентів I курсу спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)". – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 268 с.
 7. Бойчук Н.В. Практична граматика: модальні дієслова. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ арк. І. Франка, 2012. – 86 с.
 8. Бойчук Н.В. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 2: навчальний посібник для студентів ІI курсу спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)". – Дрогобич: Швидкодрук, 2013. – 170 с.
 9. Бойчук Н.В. Практична граматика: інфінітив (тренувальні вправи для самостійної роботи студентів). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ арк. І. Франка, 2012. – 79 с.
 10. Бойчук Н.В., Бібік В.Б. Практична граматика: вправи для самостійного опрацювання студентами денної та заочної форм навчання (ІІІ курс. Безособові форми дієслова). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 122 с.
 11. Бойчук Н.В., Бібік В.Б. Практична граматика: безособові форми дієслова(теорія та практика) / Н. Бойчук, В. Бібік.– Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 142 с.
 12. Бойчук Н.В., Бібік В.Б. Практика усного та писемного мовлення: вправи для самостійної роботи студенів з теми «Здоровий спосіб життя». – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 129 с.
 13. Бойчук Н.В., Бібік В.Б. Практика усного та писемного мовлення: додаткові тренувальні вправи з теми «Здоровий спосіб життя»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 86 с.
 14. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: додаткові тренувальні вправи з теми «Здоровий спосіб життя»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 86 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Пацевко Н.В. Освіта і школа Англії в теорії і на практиці: досвід минулого століття // Людинознавчі студії. – Вип. 2. – Дрогобич: Вимір, 2000. – C. 215–225.
 2. Пацевко Н.В. Становлення і розвиток вищих народних шкіл у Сполучених Штатах Америки // Людинознавчі студії. – Вип. 4. – Дрогобич: Вимір, 2001. – С. 224–233.
 3. Пацевко Н.В. Вплив експериментальної педагогіки на американську школу у першій половині ХХ ст. // Теоретичні питання освіти та виховання. – Вип. 16. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – C.47–49.
 4. Пацевко Н.В. Філософсько–педагогічні теорії США // Людинознавчі студії. – Вип. 6. – Дрогобич: Вимір, 2002.– C.177–186.
 5. Пацевко Н.В. Організація навчання у США за Віннетка-планом та плетун-планом // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Вип. 9–10. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2003. – C. 38–44.
 6. Бойчук Н.В. Особливості розвитку системи освіти у США на початку ХХ століття // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. LXIV. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – C. 30–36.
 7. Бойчук Н.В. Діахронічний підхід до вивчення конверсії в англійській мові // Нова філологія.– Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 51.– С. 11-14.
 8. Бойчук Н.В. Трактування понять дискурс і текст у гуманітарній парадигмі // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 57.– С. 11-14.
 9. Бойчук Н.В. Поліпарадигмальний підхід до вивчення інтернет-дискурсу / Н. Бойчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного ун-ту. – Вип. 12. – Одеса, 2014. – С. 200-203.
 10. Бойчук Н.В. Функціонування неологізмів-телескопізмів у англомовних засобах масової інформації / Н.В. Бойчук // Науковий вісник міжнародного гуманітарного ун-ту. – Вип. 25. – Одеса, 2016. – С. 164–167

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Пацевко Н.В. Прагматична педагогіка Джона Дьюї та її вплив на розвиток педагогічної думки США // Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXIV. – Lublin; Wydawnictwo Universytety Marii Curie-Sklodowskiej, 2004. – C. 324–333.
 2. Бойчук Н.В. Мовні засоби та когнітивні механізми творення комічного ефекту у коротких оповіданнях О.Генрі // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne і praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki". – Czestochowa, 2017. – C. 86–89.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Бойчук Н.В. Мовлення чоловіків та жінок у лінгвістичному аспекті (на прикладі роману Сомерсета Моема «Театр» / Н.В. Бойчук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dzis, jutro". – Warszawa, 2016. – C. 35–39.
 2. Бойчук Н.В. Мовні засоби та когнітивні механізми творення комічного ефекту у коротких оповіданнях О.Генрі / Н.В. Бойчук // Zbior artykulow naukowych. – Czestochowa, 2017. – C. 86–89.