Дашко Леся Тарасівна

Дашко Леся Тарасівна – старший викладач. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лексична семантика

Контактні засоби зв'язку: lolokk3@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Яскевич О.К. Розмовляй англійською вільно. Навчально-методичний посібник / Ольга Яскевич, Олег Герета, Леся Дашко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка.), 2008. – 173 с.
 2. Дашко Л.Т., Т. Рудавець. Клімат, пори року та погода. Навчальний посібник для підготовки ОКР “Бакалавр” спеціальності “ПМСО. Англійська мова та література” / Леся Дашко, Тетяна Рудавець. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 85 с.
 3. Дашко Л.Т. Охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник для підготовки ОКР “Бакалавр” спеціальності “ПМСО. Англійська мова та література” /Леся Дашко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 180 с.
 4. Дашко Л.Т., Л.Сікора. Ази англійської фонетики. Навчальний посібник для підготовки ОКР “Бакалавр” спеціальності “ПМСО. Англійська мова та література” / Леся Дашко, Лілія Сікора. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.
 5. Дашко Л.Т., Снігура Л.В. Словник-довідник фразеологізмів з колірною композитою (англійсько-французький-російський-український). Для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Леся Дашко, Любов Снігура – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 122 с.
 6. Дашко Л.Т., Снігура Л.В. Практика усного та писемного мовлення: Почуття та емоції. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Леся Дашко, Любов Снігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012.–101с.
 7. Дашко Л.Т., Бойчук Н. В. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 1. Навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» – Дрогобич: ДДПУ. 2012. – 268 с.
 8. Бойчук Н.В., Баран В.М., Бібік В.Б, Дашко Л.Т. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 2: навчальний посібник для студентів ІI курсу спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)". – Дрогобич : Швидкодрук, 2013. – 170 с.
 9. Дашко Л.Т., Дмитришин Н.Б. Практична граматика: умовний спосіб дієслова. Частина 1. (Subjunctive II). Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Леся Дашко, Наталія Дмитришин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 35 с.
 10. Дашко Л.Т., Снігура Л.В. Практика усного та писемного мовлення: лексичні вправи для студентів 4 курсу. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Леся Дашко, Любов Снігура. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 49 с.
 11. Дашко Л.Т. Практична граматика: Умовний спосіб дієслова. Частина 2. (Subjunctive I. The Suppositional Mood): навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / Леся Дашко. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 49 с.
 12. Дашко Л.Т.Практична граматика: Умовний спосіб дієслова. Частина 3. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 6.020303 Філологія. Англійська мова і література галузі знань 0203 Гуманітарні науки. / Леся Дашко. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 31 с.
 13. Дашко Л.Т. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” за редакцією проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря. – Кіровоград - Дрогобич, 2016. – 316 c.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дашко Л.Т. Афектонім в англійській мові: лексико-семантичний аналіз /Леся Дашко // Наукові записки. – Вип. 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 250-252.

 

Статті у закордонних виданнях

 1. Дашко Л.Т. Проблема емотивності та категорії оцінки в сучасних лінгвістичних дослідженняx/ Леся Дашко // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.09.2015 - 01.10.2015) –Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2015. – С.60-65.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Дашко Л.Т. До проблеми про розмежування антропонімних лексем у мовленні / Леся Дашко // Матеріали Дев'ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Україна наукова». 21-23 грудня 2012 р.Частина 4. – Київ, 2012. – С.44-46.
 2. Дашко Л.Т. Внутрішньотекстова семантика позитивно-емоційнихвокативів у п’єсах В. Шекспіра / Леся Дашко // Десята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку» (29-31 травня 2014р.). – Київ, 2014. – С.124-133.
 3. Дашко Л.Т. Статус звертання у структурі речення // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ», 17-19.10.2016. – С 21-31.
 4. Дашко Л.Т. За лаштунками чотирьох строф: Кіплінгове “If” / Л. Т. Дашко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – C. 69–73.