Дорофтей Орест Олексійович

Дорофтей Орест Олексійович – викладач кафедри практики німецької мови, кандидат філологічних наук. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка: жанрово-стильові особливості».  Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: чужомовна публіцистика і літературна критика Івана Франка

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Дорофтей О.О. Польськомовна публіцистика Івана Франка: проблематика, жанр, стиль. – Дрогобич: Коло, 2005. – 127 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Зимомря М.І., Ткачук М.В., Дорофтей О.О. Жанрово-стильові особливості, аспекти інтеркультуральних взаємодій та ідейні концепти німецькомовних праць І.Франка // Текст. Система. Поетика жанру. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене та перероблене / За ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука. – Київ - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С.402-442  (Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для вищих закладів – протокол №7 від 2012р)

 

Посібники з грифом університету

 1. Дорофтей О.О., Околович О.В. Практика усного та писемного мовлення: спорт: Навчально-методичний посібник / Орест Дорофтей, Олександр Околович. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2011. – 74 с.
 2. Зимомря М.І., Ткачук М.В., Дорофтей О.О. Жанрово-стильові особливості, аспекти інтеркультуральних взаємодій та ідейні концепти німецькомовних праць І.Франка // Текст. Система. Поетика жанру: Навчальний посібник / за ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2011. – С. 402-442.
 3. Дорофтей О.О., Околович О.В. Практика усного та писемного мовлення: медицина: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2014. – 99 с.
 4. Дорофтей О.О., Вишинський В.С., Околович О.В. Практика усного та писемного мовлення: Тексти та завдання для домашнього читання: Навчально-методичний посібник / Орест Дорофтей, Володимир Вишинський, Олександр Околович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 145 с.
 5. Дорофтей О.О., Вишинський В.С., Околович О.В., Летнянчин П.П. Практика усного та писемного мовлення: Тексти та завдання для аудіювання: Навчально-методичний посібник / Орест Дорофтей, Володимир Вишинський, Олександр Околович, Петро Летнянчин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 103 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дорофтей О.О. Структура польськомовної публіцистики І.Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2004. – Вип ХV. – C. 337-358.
 2. Дорофтей О.О. Протистояння особистостей чи культур? (До питання «Іван Франко і Адам Міцкевич») // Проблеми славістики. – Луцьк, 2005. – № 1-4. – С. 67-77.
 3. Дорофтей О.О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (Літературознавство). – Кіровоград, 2006. – Вип. 64. – Ч.1. – С. 245-255.
 4. Дорофтей О.О. Концепція діалогу в студіях Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія: Філологічні науки. – Львів, 2006. – Вип.39. – С. 10-18.
 5. Дорофтей О.О. Маловідома стаття Івана франка про слов’янофільські рухи // Визвольний шлях. – 2006. – №2. – С. 50-75.
 6. Дорофтей О.О. Полілог Івана Франка  з польською наукою і культурою // Студії з україністики. – Київ-Ужгород-Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип.18. - С. 66-76.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Дорофтей О.О. Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики І.Франка / О. О. Дорофтей // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 132 – 143.