Драчевич Степанія Михайлівна

Драчевич Степанія Михайлівна – старший викладач. Працює на кафедрі з 1985 року. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Драчевич С. М., Бутенко В. О. Практичний курс англійської мови: умовний спосіб.- Дрогобич,2011 – 54 с.
  2. Драчевич С. М. Україна і Великобританія. Ступені економічного розвитку. – Дрогобич, 2011. – 36 с.
  3. Драчевич С. М. Практичний курс англійської мови: свята в Українї і Великобританії. Звичаї та традиції. – Дрогобич, 2012. – 36 с.
  4. Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: тексти для домашнього читання. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 76 с.
  5. Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: віддієслівні форми , граматичні конструкції - навчально-методичний посібник. - Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. - 46 с.
  6. Драчевич С. Практичний курс англійської мови: модальні дієслова та їх вживання в англійській мові. - Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015 р. - 50 с.
  7. Пристай Г.В, Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: комп’ютерні технології в житті людини . – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
  8. Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи студентів з теми «Захист навколишнього середовища» до підручника Speak Out by Antonia, Wilson J.J. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.