Дубицька Оксана Богданівна

Дубицька Оксана Богданівна – старший викладач. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство.

Контактні засоби зв'язку: dubytska@ukr.net

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Дубицька О.Б., Герета О.М. Стежками Івана Франка. Методична розробка. - Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. - 50 с.
  2. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” / за редакцією проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря. – Кіровоград–Дрогобич, 2016. – 316 c.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Дубицька О.Б. Відтворення стилістичних засобів в українському перекладі оповідання Рея Бредбері «Калейдоскоп» // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. / Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka, № 1. – Гданьськ, 2016. — С. 14–18.