Дуркалевич Вікторія Володимирівна

Дуркалевич Вікторія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент. Працює над дисертаційним дослідженням, присвяченим проблематиці індивідуального міфу у творчості Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. Авторка понад 50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: семіотика літератури, літературна антропологія, memory studies.

Контактні засоби зв'язку

 

Перелік публікацій

 

Монографії

 1. Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. – Дрогобич: Коло, 2015. – 366 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Дуркалевич В. Польська мова: вправи і тексти. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 178 с.
 2. Дуркалевич В. Практичний курс польської мови: синтаксис. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 92 с.
 3. Дуркалевич В. Практичний курс польської мови: вправи з синтаксису. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.
 4. Дуркалевич В. Практичний курс польської мови (дієслово, іменник). Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 48 с.
 5. Дуркалевич В. Практичний курс польської мови: комплекс вправ до теми «Прикметник. Прислівник». Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 36 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дуркалевич В. Стратегія емпіричного автора у літературознавчій концепції Івана Франка / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія / за заг. ред. С. Безчотнікової. – Маріуполь: ПринтСервіс, 2010. – Вип. 2(4). – С. 32–37.
 2. Дуркалевич В. “Так море дало мені свободу” (топос Венеції у повісті Івана Франка “Великий шум”) / В. Дуркалевич // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 1. – С. 108–115.
 3. Дуркалевич В. Антропологічний вимір функціонування просторових моделей у повістях Івана Франка / В. Дуркалевич // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (голов. ред.), М. Федурко, П. Мацьків та ін. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 26. Філологія. – С. 109–119.
 4. Дуркалевич В. Семіотика сукні у творах Івана Франка / В. Дуркалевич // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 198. – С. 106–110.
 5. Дуркалевич В. Мовно-культурне поняття “дім” у повісті Івана Франка “Boa constrictor” / В. Дуркалевич // Проблеми гуманітарних наук: Зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. ред.), М. Федурко, Я. Яремко та ін. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 28. Філологія. – С. 351–362.
 6. Дуркалевич В. Семіотика жіночого простору у повісті Івана Франка “Boa constrictor” / В. Дуркалевич // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 208. – С. 127–131.
 7. Дуркалевич В. Стратегія “текст у тексті” у творах Івана Франка і Бруно Шульца / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь: Друкарня “Новий світ”, 2011. – Вип. 5. – С. 12–15.
 8. Дуркалевич В. Міфопоетичний код новели Івана Франка “Пироги з черницями” / В. Дуркалевич // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – С. 41–49.
 9. Дуркалевич В. Модель світу в оповіданні Івана Франка “Микитичів дуб” / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь: Друкарня “Новий світ”, 2012. – Вип. 7. – С. 13–20.
 10. Дуркалевич В. Реконструкція злочину в оповіданні Івана Франка “Оловець” / В. Дуркалевич // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. І. Франка / ред. кол. Т. Біленко (голов. ред.), М. Федурко, Л. Краснова та ін. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30. Філологія. – С. 131–143.
 11. Дуркалевич В. Семіотика дивного в оповіданні Івана Франка “Малий Мирон” / В. Дуркалевич // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2012. – № 38. – С. 92–98.
 12. Дуркалевич В. Топос дому у двох редакціях повісті Івана Франка “Boa constrictor” / В. Дуркалевич // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 3. – С. 61–69.
 13. Дуркалевич В. У пошуках власного міфу: до генеалогії творчості Бруно Шульца / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь: Друкарня “Новий світ”, 2012. – Вип. 6. – С. 27–35.
 14. Дуркалевич В. Модель світу в оповіданні Івана Франка “Schӧnschreiben” / В. Дуркалевич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 3. – С. 265–268.
 15. Дуркалевич В. Пам’ять як механізм сакралізації минулого: “Атлантида” Анджея Хцюка / В. Дуркалевич // Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Т. 217. – Вип. 205. – С. 35–38.
 16. Дуркалевич В. Пам’ять як об’єкт метарефлексії у спогадах Анджея Хцюка “Атлантида” й “Місяцева земля” / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь: Друкарня “Новий світ”, 2013. – Вип. 8. – С. 29–38.
 17. Дуркалевич В. Між Еросом і Агапе: дискурс ініціації в оповіданні Івана Франка “У кузні” / В. Дуркалевич // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва. – Бердянськ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 2. – С. 234–241.
 18. Дуркалевич В. Образ матері у дилогії Анджея Хцюка “Атлантида” й “Місяцева земля” / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь: “Новий світ”, 2013. – Вип. 9. – С. 5–11.
 19. Дуркалевич В. Топос дому в “Атлантиді” Анджея Хцюка / В. Дуркалевич // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2013. – № 5. – С. 85–91.
 20. Дуркалевич В. Багатоголосий світ спогадів: дилогія Анджея Хцюка “Атлантида” й “Місяцева Земля” / В. Дуркалевич // Вісник Черкаського ун-ту. Серія: Філологічні науки. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2013. – № 20. – С. 111–115.
 21. Дуркалевич В. Модель світу в оповіданні Івана Франка “Отець-гуморист” / В. Дуркалевич // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 15-17. – С. 282–291.
 22. Дуркалевич В. Образ батька у поемі Івана Франка “Історія товпки солі” / В. Дуркалевич // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2014. – № 5. – С. 32–37.
 23. Дуркалевич В. Модель світу в оповіданні Івана Франка “Мій злочин” / В. Дуркалевич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 2. – С. 108–112.
 24. Дуркалевич В. Образ батька у дилогії Анджея Хцюка “Атлантида” й “Місяцева Земля” / В. Дуркалевич // Studia methodologica. – Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Випуск 37. – С. 84–88.
 25. Дуркалевич В. “…менше теорій, менше загальностей…” (до проблеми парадигматизації франкознавства постколоніального типу) / В. Дуркалевич // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених: зб. наук. праць. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2014. – Вип. 21. – С. 37–41.
 26. Дуркалевич В. Між рутиною і творчістю: феноменологія спротиву в епістолярному дискурсі Бруно Шульца / В. Дуркалевич // Studia methodologica. – Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 38. – С. 156–161.
 27. Дуркалевич В. Образ батька у поемі Івана Франка “Святий Валентій” / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь: Друкарня “Новий світ”, 2014. – Вип. 10. – С. 27–33.
 28. Durkalevych V. “Wartość negatywna” jako kategoria interpretacyjna oraz strategia tekstualna // V. Durkalevyvh / Studia methodologica. – Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 39. – С. 125–131.
 29. Дуркалевич В. Міфологізація автобіографічного наративу. “Під оборогом” Івана Франка / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь: Новий світ, 2014. – Вип. 11. – С. 18–24.
 30. Дуркалевич В. Семіотизація світу в оповіданні Івана Франка “У столярні” / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь: Новий світ, 2015. – Вип. 12. – Серія Філологія – С. 10–17.
 31. Дуркалевич В. Пригадування як переформулювання індивідуального міфу у творчості Івана Франка / В. Дуркалевич // Вісник Маріупольського державного університету. – Маріуполь: Новий світ, 2016. – Вип. 14. – Серія Філологія – С. 14–20.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Durkalewicz W. Koncepcja człowieka w noweli Iwana Franki “Skrzydło sójki” / W. Durkalewicz // Świat Słowian w języku i kulturze VII. Literaturoznawstwo. – Szczecin: UŚ, 2006. – S. 37 – 40.
 2. Durkalewicz W. Przestszeń gry w powieści W. Domontowycza “Doktor Serafikus” / W/ Durkalewicz // Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język. − Kraków, 2007. – S. 71 – 78.
 3. Дуркалевич В. Біблія як джерело творчої рецепції у пізній прозі Івана Франка / В. Дуркалевич // Sacrum i Біблія в українській літературі. Sacrum i Biblia w literaturze ukraińskiej. – Lublin: Ingmar, 2008. – S. 479–490.
 4. Durkalewicz W. List jako tekst kultury. Na podstawie korespondencji Jurija Łotmana / W. Durkalewicz // Roczniki Humanistyczne. – Lublin: TN KUL Jana Pawła II, 2011. – T. LIX. – Z. 1. – S. 131–147.
 5. Durkalewicz W. “Podstawą obcowania jest pamięć”. Władysława Panasa semiotyczna wizja kultury wobec koncepcji Jurija Łotmana / W. Durkalewicz // Roczniki Humanistyczne. – Lublin: TN KUL Jana Pawła II, 2012. – LX. – Z. 1. – S. 179–192.
 6. Durkalewicz W. Dwugłos o symbolu jako tekście kultury / W. Durkalewicz // Studia kulturoznawcze. – Poznań: UAM, 2013. – № 1 (3). – S. 11–28.
 7. Durkalewicz W. O Brunona Schulza demitologizacji rzeczywistości / W. Durkalewicz // Roczniki Humanistyczne. – Lublin: TN KUL Jana Pawła II, 2014. – LXII. – Z. 1. – S. 157–184.