Гавриляк Ірина Степанівна

Гавриляк Ірина Степанівна – старший викладач кафедри практики німецької мови. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток ідей фундаменталізації змісту професійної освіти: аксіологічний аспект (кінець ХХ – початок ХХІ століття)».  Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості фундаменталізації змісту професійної освіти, зокрема її   аксіологічного аспекту; дослідження міжкультурних цінностей; функціонування фразеологічних одиниць у німецькій мові

Контактні засоби зв'язку: irina.gavriliak@gmail.com

 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Гавриляк І. С. Практика усного та писемного мовлення: Покупки (збірник текстів та вправ до теми) / І. С. Гавриляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 54 с.
  2. Гавриляк І. С. Практичний курс німецької мови: тексти для читання німецькою мовою  / І. С. Гавриляк, Н. М. Павлюх – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 84 с.
  3. Вайло К.М., Левицька Л.Я., Гавриляк І.С., Олексяк О.А. Практичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 206 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Гавриляк  І. С. Розвиток ідей фундаменталізації змісту професійної освіти: історичний аспект / І. С. Гавриляк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. – №5. – С. 173 – 178.
  2. Гавриляк І. С.  Аксіологічне виховання сучасного фахівця в контекстi фундаменталізації змісту професійної освіти / І. Гавриляк. // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 8(79). – С. 125 – 128.
  3. Гавриляк І. С. Шляхи розвитку фундаменталізації змісту сучасної професійної освіти / І. С. Гавриляк // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки». — Випуск №24(237). – Черкаси. – 2012. – С. 33–37.
  4. Гавриляк  І.  С. Методичні засади розробки та впровадження елективного курсу «Дидактика фундаментальної освіти з основами аксіології» у вищих навчальних закладах / І. С. Гавриляк // Молодь і ринок. – 2013. – №1. – С. 140 – 144.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Гавриляк И. С. Фундаментализация содержания профессионального образования в контексте аксиологического похода / И. С. Гавриляк // Социально-гуманитарный вестник Юга России / гл. ред. Киселев А. А. – Краснодар, 2013. – №7 (38).  – С. 18–23.
  2. Гавриляк І. С.  Поняття міжкультурної компетентності: мовний аспект / І. Гавриляк // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji (30.05.2015 – 31.05.2015). – Warszawa, 2015. – С. 6 – 11.
  3. Гавриляк І. С. Роль міжкультурних цінностей у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов / І. Гавриляк // Zbiór artykulów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Pedagogika. Priorztetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki“ (30.05.2016 – 31.05.2016). – Warszawa, 2016. – С. 18 – 20.