Герета Олег Миколайович

Герета Олег Миколайович – старший викладач. Автор понад 5 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська мова

Контактні засоби зв'язку: hereta@yahoo.com

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Герета О.М., Дубицька О.Б. Стежками Івана Франка. Методична розробка. - Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. - 50 с.
  2. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” / за редакцією проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря. – Кіровоград–Дрогобич, 2016. – 316 c.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Герета О.М. Моделі вираження числової квантифікації збірних іменників в англійській мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики  - № 1-2 (11-12). - Чернівці, 2016. - С.125-129.