Гоцинець Ірина Львівна

Гоцинець Ірина Львівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2010 року захистила дисертацію “Асоціативно-семантичне поле «Чорнобиль» у сучасному українському художньому дискурсі”. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: стилістика, методика викладання іноземних мов та культур, комп’ютерна лінгводидактика.

Контактні засоби зв'язку: irynahotsynets@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Гоцинець І. Л. Шкільний курс англійської мови та методика її викладання: практичні завдання та тести. – Дрогобич, 2011. – 64 с.
 2. Гоцинець І.Л., Муль З.О. Теоретичний курс німецької мови: теоретична граматика: курс лекцій. – Дрогобич, 2012. – 120 с.
 3. Гоцинець І.Л. Короткий тлумачний словник лінгводидактичних термінів. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 88 с.
 4. Гоцинець І. Л., Муль З. О. Теоретичний курс німецької мови: стилістика. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 84 с.
 5. Гоцинець І.Л., Муль З.О. Шкільний курс німецької мови та методики її викладання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 94 с.
 6. Гоцинець І.Л. Шкільний курс німецької мови та методики її викладання: матеріали для самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 230 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Гоцинець І. Л. Поетичний словник чорнобильської поезії // Культура слова. - Вип. 74 – Київ, 2011. - С. 39-47.
 2. Гоцинець І. Л. Мовний образ чорнобильської зони в українській хронікально-документальній прозі // Лінгвістика. – Луганськ: Альма-матер, 2011. – С.125-138.
 3. Гоцинець І. Л. Мовний образ чорнобильської зони в українській хронікально-документальній прозі // Лінгвістика. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – С.45-53.
 4. Гоцинець І. Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника. // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2012. – С.167-171.
 5. Гоцинець І.Л. Комп’ютерні технології як засіб формування автономії студента-філолога у процесі оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією у читанні / Гоцинець І.Л.// Молодь і ринок. - 2013 - №3 (98). - С. 112-116.
 6. Гоцинець І.Л. Зміст компетенцій автономної навчальної діяльності студентів мовного ВНЗ / Гоцинець І.Л. // Вісник: Зб.наук.пр. - № 6 (259). - Черкаси, 2013. - С. 13-17.
 7. Гоцинець І.Л. Формування професійно-методичної компетентності студентів у шкільному курсі німецької мови та методики її викладання / Гоцинець І.Л. // Молодь і ринок. - 2013. - № 6 (101). - С. 67-71.
 8. Гоцинець І.Л. Методика формування навчальних стратегій студентів в аудіюванні // Вісник: зб.наук.пр. - № 6 (299). – Черкаси, 2014. – С. 25-30.
 9. Гоцинець І.Л. Шляхи поповнення лексичного матеріалу студентами в умовах організації самостійної роботи // Вісник: зб. наук. пр. - № 3 (336). – Черкаси, 2015. – С. 70-74
 10. Гоцинець І.Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Івана Гнатюка // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наук. праць. Серія «Філологія» Вип. 36. - Дрогобич, 2015. – С. 29-37.
 11. Гоцинець І.Л. Методика розвитку німецькомовної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій // Молодь і ринок. - 2016. - № 3 (134). - С. 73-77;
 12. Гоцинець І.Л. Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій // Молодь і ринок. - 2016. - № 4 (135). – С. 73-78.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Гоцинець І.Л. Асоціативність та образність у семантичній структурі слова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2013 р.). - Дрогобич, 2013. – С. 75-80.