Грабівська Галина Іванівна

Грабівська Галина Іванівна – магістр педагогічної освіти, викладач польської та англійської мов, аспірант. Працює над дисертаційним дослідженням "Українська  література і театр у концептуальному висвітленні  Івана Франка на шпальтах часопису Kurjer Lwowski". Автор 11 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: публіцистична стратегія Івана Франка та її тематико-жанрові обрії у сфері театрознавства та літературознавства.

Контактні засоби зв'язку: helengrabivska@ukr.net

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Польська мова: граматика, вправи, тексти: посібник для студентів 1 – 2 курсів спеціальності «ПМСО. Англійська мова і література та польська мова і література / Укладачі: Г.І. Підбузька, / М.Р. Мацькович. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 124 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

  1. Грабівська Г.І. До питання співробітництва Івана Франка у часописі «Kurjer Lwowski» / Галина Грабівська //  МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – Вип. 13. – Т. ІV (140). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 315 –323.
  2. Грабівська Г.І. Іван Франко про «Галицько-руську бібліографію ХІХ ст.» І. Левицького на шпальтах часопису «Kurjer Lwowski» / Галина Грабівська // Філологічні трактати: наук. журн. – Суми: Вид-во СумДУ ; Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Том 2, № 2. – С. 76 – 84.
  3. Грабівська Г.І. До проблеми бібліографії театрознавчих статей Івана Франка на шпальтах часопису «Kurjer Lwowski» / Галина Грабівська // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – № 6. – С. 16 – 22.
  4. Грабівська Г.І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття «Українці» / Галина Грабівська // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – Вип. 55. – С. 191 – 196.
  5. Грабівська Г.І. Іван Франко про український театр (на матеріалі польського часопису «Kurjer Lwowski») / Галина Грабівська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Театр корифеїв і українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.": Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 35 – 37.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Грабівська Г.І. Траиції українського театру у візії Івана Франка на шпальтах польського часопису «Kurjer Lwowski» / Г.І. Грабівська // Молодий вчений. - №5(32). - 2016. - С. 486-490.