Кафедра порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 313 

Електронна адреса: kafedra.metodyki@gmail.com

Kонтактний телефон: (032-244) 41-33-24

Рік заснування: 1992

Попередні назви: кафедра другої іноземної мови, кафедра методики викладання іноземних мов

Попередні завідувачі кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна

Професорсько-викладацький склад кафедри:

13 викладачів, з них: 9 доцентів, 2 старші викладачі, 2 викладачі.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: Методика застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов та культур студентів ВНЗ
Термін виконання: 2013-2017 рр.
Науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Сосяк Мирослава Миколаївна 

На кафедрі є аспірантура / докторантура зі спеціальності:

 • 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 1. Порівняльна педагогіка
 2. Шкільний курс англійської/німецької/французької мови та методика її викладання
 3. Методика викладання іноземних мов у вищій школі
 4. Методика застосування комп'ютерних технологій у навчанні іноземних мов
 5. Модернізація навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій школі
 6. Теоретичний курс іноземної мови
 7. Практичний курс іноземний мови
 8. Література Англії
 9. Література іноземною мовою для дітей дошкільного віку
 10. Країнознавство Англії/Німеччини

Електронний навчальний ресурс:

 

Повний список викладачів:

 

Сосяк Мирослава Миколаївна

завідувач кафедри

доцент, кандидат педагогічних наук

 

 

   

 

Гоцинець Ірина Львівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

   

 

Задільська Галина Миколаївна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Пристай Галина Василівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Сторонська Оксана Степанівна
доцент, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

 

Федурко Оксана Миронівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Хомишак Оксана Богданівна
доцент, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

Шалата Олег Михайлович
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

 

Мельник Оксана Василівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Драчевич Степанія Михайлівна
старший викладач

 

 

 

 

 

Кішик Наталія Михайлівна
старший викладач

 

 

 

     

 

Куриленко Наталія Василівна
викладач

 

 

 

 

 

Савченко Оксана Орестівна
викладач

 

 

 

   

  

 

Навчально-допоміжний персонал кафедри:

 

Поточняк Галина Іванівна
старший лаборант

 

 

 

 

Історія кафедри. Історія кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов розпочинається з 1992р. На підставі рішення Вченої Ради Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (наказ №207 від 25.09.92р. протокол №2) на факультеті іноземних мов на базі кафедри іноземних мов та кафедри англійської мови було створено кафедру другої іноземної мови. Її керівником призначено кандидата педагогічних наук, доцента Сосяк Мирославу Миколаївну. До складу кафедри ввійшли вісімнадцять осіб: Янісів Г.Й., кандидат педагогічних наук, доцент; Янісів М.П., кандидат педагогічних наук, доцент; Яскевич О.К., кандидат філологічних наук, доцент; Паньків О.Б., кандидат філологічних наук, доцент; Попович О.С., кандидат філологічних наук, старший викладач; Кравців М.М., старший викладач; Кішик Н.М., старший викладач; Чапля С.М., старший викладач; Коваль Л.Ю., старший викладач; Городиська А.П., старший викладач; Голубєв О.П., викладач; Бейла А.І., викладач; Кушина Н.І., викладач; Каркіщенко О.В., викладач; Крепкая Т.М., викладач; Мудрик Г.Г., викладач; Шалата О.М., викладач; Шевців Г.М., викладач; Василейко В.М., технічний лаборант.

У зв'язку з реорганізацією факультету іноземних мов у 2001р. на базі кафедри другої іноземної мови було створено кафедру методики викладання іноземних мов, а у 2014 р кафедру було перейменовано на кафедру порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов, яку продовжує очолювати кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна.

Впродовж 2001-2014 н.р. кількісний та якісний склад кафедри змінюється: захищено дев’ять кандидатських дисертацій: О.М.Шалата (2001), І.Б.Карпа (2010), І.Л.Гоцинець (2010), Г.В.Пристай (2011), Г.М.Задільська (2011), О.Б.Хомишак (2011), М.М. Гулич ( 2011), Н.Р.Тичинська (2013), О.М.Федурко (2015).

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія* (англійська/німецька/французька мова і література); 6.020303 Філологія* (українська мова і література), 6.020303 Філологія* (англійська/німецька мова і література); 6.010102 Початкова освіта, 6.020303 Філологія* (англійська мова і література), 8.02030302 Мова і література (англійська/німецька) і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень: практичний курс англійської мови (Савченко О.О., Стаськів О.О., Коваль Л.Ю., Драчевич С.М., Тичинська Н.Р.), країнознавство Англії (Карпа І.Б.), література Англії (Шалата О.М., Мельник О.В.), шкільний курс англійської мови та методика її викладання (Сосяк М.М., Кішик Н.М.), шкільний курс німецької мови та методика її викладання (Гоцинець І.Л.), теоретичний курс англійської мови (Федурко О.М, Пристай Г.В.), методика застосування комп‘ютерних технологій у навчанні іноземних мов (Гоцинець І.Л., Хомишак О.Б.), модернізація навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій школі (О.Б.Хомишак), порівняльна педагогіка (Невмержицька О.В.), сучасні зарубіжні підручники та їх адаптація до умов викладання у ЗОШ (Сосяк М.М.).

Другий (магістерський) рівень: методика викладання іноземних мов у вищій школі (Сосяк М.М., Гоцинець І.Л., Хомишак О.Б.).

З метою поліпшення рівня викладання практики англійської та німецької мов, теоретичних дисциплін, методики викладання професорсько-викладацьким складом кафедри за останні роки підготовано 55 навчально-методичних посібників, 5 методичних рекомендацій, 15 матеріалів для самостійного опрацювання студентами, а також навчальні програми, матеріали спецкурсів.

На кафедрі порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мови постійно функціонують методичні та наукові семінари, де обговорюються актуальні питання сучасної лінгвістики та лінгводидактики. У роботі семінарів беруть участь викладачі кафедри, вчителі ЗОШ та представники видавництва Longman. Крім того, кафедра організовує виїзні засідання в міські загальноосвітні школи (Дрогобич, Трускавець, Борислав, Самбір, Стрий), в сільські загальноосвітні школи Дрогобицького району; проводить засідання Круглого столу за участю голів методоб’єднань учителів англійської та німецької мов району та міста; методичні семінари.

Наукова діяльність. Викладачі кафедри працюють над виконанням комплексної кафедральної теми «Методика застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов та культур студентів ВНЗ». Відповідно до тематики комплексної кафедральної теми підготовано 20 наукових публікацій. У них увага звертається на методичну роботу із сучасними Інтернет-матеріалами, веб-сайтами, подкастами, блогами, комп‘ютерними програмами, розробляються принципи та критерії відбору сучасних медіа.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях, які проводяться ВНЗ України, а також у міжнародних конференціях (доц. Федурко О.М. – Словакія; доц. Карпа І.Б., доц. Пристай Г.В., доц. Задільська Г.М. – у роботі наукового семінару, проведеного видавництвом Longman, MyEnglish Lab: Online homework).

На кафедрі постійно проходить впровадження результатів дисертаційних досліджень. Доценти кафедри постійно представляють рецензії на автореферати дисертацій (доц. Сосяк М.М., проф.. Невмержицька О.В.), керують виконанням дисертаційних досліджень (проф. Невмержицька О.В., доц. Хомишак О.Б.)

На кафедрі систематично діють науковий (керівник – Гоцинець І.Л.) та методичний семінари (керівник – Сосяк М.М.), а також проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції з проблеми «Сучасні дослідження в галузі лінгвістики та методики викладання іноземних мов».

Виховна робота. Виховна робота кафедри сконцентрована на проведенні бесід із студентами на морально-етичні теми (доц. Федурко О.М., доц. Сосяк М.М., доц. Хомишак О.Б., доц. Гоцинець І.Л., к.філ.н. Мельник О.В.), екскурсії музеями Дрогобиччини (доц. Задільська Г.М.), походів у кінотеатр (доц. Пристай Г.В.), відеолекторіїв (доц. Федурко О.М.).

Міжнародна співпраця. Колектив кафедри співпрацює з видавництвом Longman, компанією Дінтернал Бук (м.Львів), Йорським університетом (Торонто, Канада), Варшавською академією спеціальної педагогіки.

 

Оновлено 26.06.2017 р.