Кафедра практики німецької мови

Завідувач кафедри: доцент, кандидат психологічних наук Лопушанський Василь Михайлович

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 323 

Контактний телефон: (0324) 41-33-24

Електронна адреса: kvajlo@ukr.net

Рік заснування: 2000

Попередні назви: кафедра іноземних мов, кафедра німецької філології

Попередні завідувачі: доц. Попп Тіберій Юлієвич, доц. Гоцур Лариса Володимирівна

Професорсько-викладацький склад: 19 викладачів, з них: 9 доцентів, 9 старших викладачів, 1 викладач

Напрям наукових досліджень:

Тематика НДР: Українсько-австрійсько-німецькі мовні, літературні та культурно-освітні взаємини
Термін виконання: 2013 – 2017 рр.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики німецької мови Лопушанський Василь Михайлович

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 1. Історія німецької мови
 2. Лексикологія німецької мови
 3. Основи наукових досліджень
 4. Теоретична граматика німецької мови
 5. Теоретична фонетика німецької мови
 6. Теоретичний курс німецької мови
 7. Практика усного і писемного мовлення
 8. Практична граматика німецької мови
 9. Практична фонетика німецької мови
 10. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

 

Повний список викладачів

Лопушанський Василь Михайлович

завідувач кафедри

кандидат психологічних наук, доцент

 

Бродська Оксана Орестівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Вишинський Володимир Станіславович

кандидат філологічних наук, доцент

Дубровська Ольга Тарасівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Каракевич Роксоляна Орестівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Левицька Людмила Ярославівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Радченко Олег Анатолійович

кандидат філологічних наук, доцент

 

Хало Зоряна Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Гавриляк Ірина Степанівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Околович Олександр Володимирович

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Сивик Оксана Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Сторонська Оксана Степанівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Шевців Галина Михайлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Дорофтей Орест Олексійович

кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Павлюх Наталія Миколаївна

кандидат філологічних наук, викладач

Демберецька Мирослава Петрівна

старший викладач

 

Шевців Роман Богданович

старший викладач

Вайло Катерина Миколаївна

старший викладач

Навчально-допоміжний персонал:

 

Богданович Наталія Іванівна
старший лаборант

 

 

 

 

 

 

Вайло Катерина Миколаївна
старший лаборант

 

 

 

 

 

Історія кафедри. Попередницею кафедри практики німецької мови були кафедра іноземних мов (1963 – 2000), яка забезпечувала викладання англійської, німецької та французької мов, а згодом, кафедра німецької філології (2000 – 2009).

З 1997 року кафедру очолює відмінник освіти України, кандидат психологічних наук, доцент Василь Михайлович Лопушанський. Він є випускником факультету романо-германської філології Ужгородського державного університету. Основні напрямки його наукових досліджень: лексикологія, порівняльна лексикологія, взаємодія мов і культур, німецькі лексичні запозичення в українській мові.

Навчальна діяльність. На кафедрі працює 19 викладачів. Викладання таких дисциплін навчального плану, як Історія німецької мови, Лексикологія німецької мови, Основи наукових досліджень, Теоретична граматика німецької мови, Теоретична фонетика німецької мови, Теоретичний курс німецької мови, Практика усного і писемного мовлення, Практична граматика німецької мови, Практична фонетика німецької мови, Практичний курс другої іноземної мови (німецької) забезпечують кандидати наук В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, О.Т. Дубровська, Р.О. Каракевич, О.А. Радченко, Г.М. Шевців, О.О. Дорофтей, В.С. Вишинський, Л.Я. Левицька, З.П. Хало, О.М. Матвіїшин, О.С. Сторонська, І.С. Гавриляк, О.А. Сивик, О.В. Околович, Н.М. Павлюх, старші викладачі Р.Б. Шевців, М.П. Демберецька, К.М. Вайло. Вони – автори підручників, навчально-методичних посібників, члени редколегій наукових видань. Серед викладачів кафедри є фахівці, котрі тривалий час проходили стажування в освітніх закладах Німеччини, Австрії, Швейцарії, Польщі (Лопушанський В.М., Каракевич Р.О., Радченко О.А., Матвіїшин О.М., Дубровська О.Т., Бродська О.О.).

Наукова діяльність. Основними напрямками наукових інтересів кафедри є:

 • вивчення німецької мови в контексті діалогу культур;
 • порівняльно-типологічні дослідження мов;
 • лінгво-стилістичні аспекти перекладознавчих студій;
 • особливості рецепції української літератури у німецькомовному світі;
 • особливості розвитку сучасного літературного процесу Німеччини;
 • лінгвокраїнознавчі дослідження.

Виховна робота. Викладачі кафедри є куратора академічних груп німецького відділення. Разом із студентським активом проводяться культурно-масові заходи, виховні бесіди, організовуються екскурсійні мандрівки, відвідування музеїв, виставок, театральних вистав тощо.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. У 2004 році на базі кафедри практики німецької мови утворено осередок Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ), який очолив кандидат психологічних наук, доцент В.М. Лопушанський. У 2008 році за сприяння спілки та її тодішнього президента проф. Т.Р. Кияка кафедрою практики німецької мови проведено міжнародну наукову конференцію «Сучасні проблеми германістики в Україні» та опубліковано матеріали доповідей: Сучасні проблеми германістики в Україні : матеріали міжнародної наукової конференції, 7 – 8 травня 2008 р. / Відпов. ред. Т. Кияк, В. Лопушанський. – Дрогобич : Видавець Сурма, 2008. – 592 с.

Авторитетні члени УСГВШ, професори Т.Р. Кияк, О.І. Стеріополо, Р.Є. Пилипенко, М.В. Гамзюк, Л.А. Долгополова, С.М. Іваненко, В.В. Козловський, О.М. Білоус, О.Б. Франко виступали з доповідями на міжнародних наукових конференціях, були головами державних екзаменаційних комісій, головами і членами комісій з акредитування та ліцензування у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, рецензентами підручників, навчально-методичних посібників, готували відгуки на дисертації та автореферати дисертації науково-педагогічних працівників кафедри практики німецької мови та читали лекції для студентів німецького відділення.

Міжнародна співпраця. Кафедра практики німецької мови співпрацює з Міністерством європейських та міжнародних справ Австрії (Австрія), Віденським педагогічним університетом (Австрія), Віденським університетом (Австрія), Австрійською службою академічних обмінів (Австрія), Інсбрукським університетом (Австрія), Зальцбургським університетом (Австрія), Міністерством освіти, культури та мистецтв Австрії, Австрійським освітньо-культурним форумом, за сприяння та фінансової підтримки якого проводиться щорічний міжнародний семінар і Дні Австрії у Дрогобичі (від 2012 року) та видається збірник наукових матеріалів "Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів".

Студенти німецького відділення навчаються, а також проходять стажування у вузах Австрії та Німеччини (Інсбрукський університет, Віденський педагогічний університет, Віденська педагогічна академія), беруть участь у літній школі з німецької мови і літератури, що проходить у м. Клягенфурт (Австрія), літніх мовних курсах у Марбурзькому університеті (Німеччина) та університеті м. Грац (Австрія). З 1997 року щорічно навчаються 4 студенти упродовж одного семестру у Віденському педагогічному університеті, Інсбрукському університеті. У рамках програми «ERASMUS» упродовж двох останніх років в Інституті іноземних мов навчаються студенти з Австрії. 2016 рік – 1 студент, 2017 рік – 2 студенти.

Щорічно організовуються лінгво-країнознавчі та навчальні поїздки студентів Інституту іноземних мов та учнів педагогічного ліцею до Австрії.

 

Оновлено 30.06.2017 р.