Кондратів Іванна Іванівна

Кондратів Іванна Іванівна − викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації, Автор десятка наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська мова професійної сфери; щоденник як жанр автокомунікації.

Контактні засоби зв'язку: ivannakondrativ@gmail.com

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Г.Палиця, І.Кондратів. Українсько-англійський та англо-український словник-мінімум лінгвістичних термінів» / Г.Палиця, І.Кондратів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 44 с.
  2. Галина Палиця, Іванна Кондратів. Українсько-англо-німецький та англо-німецько-український словник-мінімум лінгвістичних термінів / Галина Палиця, Іванна Кондратів.  ― Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. ― 42 с.
  3. Кондратів І.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): вправи для самостійної роботи. Частина І. / І. Кондратів // Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с.