Костецька Мар'яна Володимирівна

Костецька Мар'яна Володимирівна – старший лаборант кафедри практики англійської мови. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми сучасної вищої освіти

 

 

Перелік публікацій

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Костецька М.В. Функціональний аналіз вищої освіти України радянського періоду / М.В. Костецька // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Педагогіка / [гол. ред. Т. Біленко]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25. – С. 41–52.
  2. Костецька М.В. Освіта в координаті інформаційного суспільства / М.В. Костецька // Молодь і ринок. – 2013. – № 7. – С. 154–158.
  3. Костецька М.В. Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу / М.В. Костецька // Молодь і ринок. – 2017. – № 1. – С. 140–144.
  4. Костецька М.В. Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі / М.В. Костецька // Молодь і ринок. – 2017. – № 3. – С. 137–142.
  5. Костецька М.В. Ретроспективний аналіз розвитку вищої освіти України / М.В. Костецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 57. – С. 80–86.

 

Статті в зарубіжних виданнях

  1. Костецька М.В. Аналіз етапів розвитку національної вищої освіти / М.В. Костецька // Zbiоr artykulow naukowych Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej "Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka" (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa : Sp.Z.o.o. «Diamont trading tour», 2016. – S. 49–56.
  2. Костецька М.В. Інтернаціоналізація освітнього простору / М.B. Костецька // Kelm. – Lodz : Fundacja "Oswiata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO", 2016. – № 4 (16). – S. 148–159.