Кравців Марія Миколаївна

Кравців Марія Миколаївна – старший викладач. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: граматичний аспект вивчення англійської мови

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Практична фонетика англійської мови Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література -(англійська)) " / Укладачі: Бойчук Н., Брода М., Білецька О. та ін. –– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 267 с.
  2. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: земля в наших руках: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))" / М. М. Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 73 с.
  3. Практична фонетика англійської мови Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))" / Укладачі: Бойчук Н., Брода М., Білецька О. та ін. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 168 с.
  4. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: готелі України : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))" / М. М. Кравців, Л. І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 94 с.
  5. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми: “Shopping while Travelling” на основі підручника Upstream Intermediate : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))" / М. М. Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 88 с.
  6. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми: “Health and Sport” на основі підручника Upstream Intermediate : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська)) " / М. М. Кравців, Л. І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 68 с.
  7. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: комплекс вправ до теми «Спорт у нашому житті» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley) : Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки / М. М. Кравців, Л. І. Соболь – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Кравців М. М. Вища медична освіта України і Болонський процес / Марія Кравців, Микола Кравців, Віталій Ляховський // Молодь і ринок. – 2012. – №4 (87). – С. 20–25.

 

Статті в зарубіжних виданнях

  1. Кравців М. М. Звуко-букви латиниці у формуванні системи українських номенів / Марія Кравців, Лілія Соболь // Materialy X mezinarodni vedecko – prakticka conference ‘Dny vedy - 2014’. – Dil 20/Filologicke vedy.: Praha. - Publishing House «Education and Science» - С.33–39.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Кравців М. М. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови / М. М. Кравців, З. П. Хало // «Молодий вчений». – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 271 – 275.