Куриленко Наталія Василівна

Куриленко Наталія Василівна – викладач. Спеціальність “Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)”. Працює на кафедрі з 1999 року. Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

Контактні засоби зв'язку:

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Кравець О. Б., Куриленко Н. В. Теоретичний курс англійської мови: теоретична граматика. Курс лекцій. – Дрогобич, 2011. – 131с. – 8,18др.ар.
  2. Кравець Оксана, Куриленко Наталя Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійного опрацювання) – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 – 105 с. – 6,5 др.ар.
  3. Кравець О.Б., Куриленко Н.В. Практичний курс англійської мови: підручник [для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" галузі знань 0203 Гуманітарні науки з спеціальності 6.020303 "Філологія. Українська мова і література", 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"] – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 108 с. – 6,75 др. арк.
  4. Куриленко Н.В. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійного опрацювання . – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 50с. – 4,16 др. арк.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Кравець О.Б., Куриленко Н.В. Контрастивний аспект дослідження семантики сполучникової когезії у художньому творі та науковому тексті. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 49. – С. 107-113. – 0,4 др.ар.