Лішнянський Віктор Володимирович

Лішнянський Віктор Володимирович – викладач. Автор понад 10 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: топоніміка, історизми

Контактні засоби зв'язку: Victor_lish@ukr.net

 

 

Перелік публікацій

Монографії

  1. Лішнянський В.В., Янісів М. Особливості перекладу іншомовних топонімів українською мовою // Колективна монографія «Актуальні питання перекладу: міжмовний і міжкультурний вимір» / Відп. редактор А. Архангельська. - Оломоуц: Університет ім. Ф Палацького в Оломоуці, 2014. - С. 145-162.

 

Посібники з грифом університету

  1. Лішнянський В.В., О Шалата. «Троє на бумелі» Джерома К. Джерома. Посібник для читання і перекладу. - К.: Знання, 2015.
  2. Летнянчин П.П., Лішнянський В.В. «По цей бік раю» Ф.Скотта Фіцджеральда: посіб. для читання і перекладу. – К.: Знання, 2016. – 79 с.
  3. Лішнянський В.В. «Смиренність отця Брауна» Г. К. Честертона. Посібник для читання і перекладу. - К.: Знання, 2016. – 95 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Лішнянський В.В., Янісів М. English Vernacular and Peculiarities of its Translation into Ukrainian // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. - Вип. 4 (281). – Луцьк, 2014. – С. 233-239.
  2. Лішнянський В.В., Янісів М. Середньовічні ремесла в англомовній історичній прозі та семантико-стилістичні особливості їх перекладу українською мовою // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. лесі Українки. - Луцьк, 2015. - № 3. Філологічні науки. - С. 8-67.