Лопушанський Ярослав Михайлович

Лопушанський Ярослав Михайлович - доцент, кандидат філологічних наук. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності Порівняльне літературознавство – 10.01.05, тема дисертації «Рецепція української літератури в німецьмовному світі (перша половина ХХ ст.)»

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство.

Контактні засоби зв'язку: jaro.lopuschanskyj@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : Курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 352 с. (Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11–12969 від 13.08.2014 р.)

 

Посібники з грифом університету

 1. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2008. – 296 с. (нім.)
 2. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : метод. матеріали до вивчення курсу / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2008. – 48 с.
 3. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Історія німецької літератури : метод. матеріали / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2009. – 96 с.
 4. Коцюба І., Лопушанський Я. Ділова німецька мова: навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 84 с.
 5. Лопушанський Я.М. Лексичний практикум з німецької мови. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 215 с.
 6. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : Навч. посібник / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 144 с.

 

Збірники

 1. Повернення: Антологія німецькомовної літератури Галичини та Буковини / За ред. Ярослава Лопушанського та Наталії Дашко. – Дрогобич: Видавець Сурма, 2010. –  320 с.
 2. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних і мовних контактів. – Т. 1: Матеріали наукового колоквіуму ІІ Днів австрійської культури у Дрогобичі, 25 – 31 березня 2012 р. / упор.: Ярослав Лопушанський, Наталія Дашко. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 120 с.
 3. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів. – Т. 2: Матеріали літературо- та мовознавчого колоквіуму ІІІ Днів австрійської культури у Дрогобичі, 14 – 20 квітня 2013 р. / упор., наук. ред. Я. Лопушанський і Н. Дашко; вступ. сл. Я. Лопушанського. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 160 с.
 4. Компаративні дослідження австрійсько-українських літера­тур­них, культурних та мовних контактів. – Т. 3: Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6 – 9 квітня 2014 р.) / упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка.  – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 268 с.
 5. Повернення: Антологія німецькомовної літератури Галичини та Буковини  / За ред. Ярослава Лопушанського. – 2 вид., доп. – Дрогобич: Посвіт, 2016. –  500 с.
 6. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4: Матеріали Міжнародного форуму "IV Дні Австрії у Дрогобичі" (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – 456 с.
 7. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського, О. Радченка та О. Бродської]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 456 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Лопушанський Я.М. Cучасні тенденції науково-критичної рецепції творчості Йозефа Рота в Україні // Новітня філологія. - № 41. – Миколаїв: вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 130 – 143
 2. Лопушанський Я.М. Форум українсько-австрійської науки і культури в Дрогобичі 6 – 8 квітня 2014 року // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки»: Мовознавство. – Дрогобич, 2014. - № 2. С. 141 – 142
 3. Лопушанський Я.М. Пам'ять і літературні рефлексії Першої світової війни // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки»: Мовознавство. – Дрогобич, 2015. - № 3. – С. 297 – 301.
 4. Лопушанський Я.М. Різдвяна симфонія минувшини і сучасності (нотатки з навчальної країнознавчої подорожі) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки»: Мовознавство. – Дрогобич, 2015. - № 4. – С. 213-224.
 5. Лопушанський Я.М. Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю «Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки»: Мовознавство. – № 5. - Дрогобич, 2016. – С. 177 – 180.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Лопушанський Я.М. Norden versus Süden: Zum Italien-Bild im Werk Leopold von Sacher-Masochs // Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins. Italien in der österreichischen Literatur / [ Hrsg. von Manfred Müller, Luigi Reitani].– Band 6. Wien: Lit-Verlag, 2011. – S. 31–38
 2. Lopuschanskyj Jaroslaw, Daschko Nataliya. Zielinskis Werk als Beispiel der Erinnerungsliteratur // Galizien existiert in unseren Herzen. Ein Adam-Zielinski-Gedenkband / Hrsg. von Edward Bialek, Erhard Busek, Rembert Schleicher, Lojze Wieser. – Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2011. – S. 197 – 209.
 3. Lopuschnaskyj Jaroslaw. Das Donau-Motiv in der ukrainischen Folklore (Ukrainische Kosakenlieder in deutscher Übersetzung) // Europa Erlesen. Donau. Doppelband / Hrsg. von Christian Fridrich. – Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2012. – S. 598 – 602.
 4. Lopuschnaskyj Jaroslaw. Das Donau-Motiv in der ukrainischen Folklore (Ukrainische Volkslieder in deutscher Übertragung) // Europa Erlesen. Donau delta / Hrsg. von Christian Fridrich. – Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2014. – S.322 – 326, 344.