Мацьків Марта Ярославівна

Мацьків Марта Ярославівна – викладач кафедри практики англійської мови. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, лексикологія, стилістичні та гендерні особливості англійського роману XIX ст.

Контактні засоби зв'язку: marta.udod@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Практикум з комунікативної граматики англійської мови / Від. ред. Дацюк Л. С. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 307 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист 1.4/18Г–840 від 10.04.08)

 

Посібники з грифом університету

 1. Мацьків М.Я. Практика усного та писемного мовлення: Збірник жартівливих віршів [для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філолгія. Мова і література (англійська)»]. Навчальний посібник / Марта Мацьків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 56 с.
 2. Бойчук Н.В., Брода М.В., Мацьків М. Я. та ін. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література -(англійська))". – Дрогобич, 2010 - 293 с.
 3. Мацьків М.Я. Практика усного та писемного мовлення: Емоції та почуття у житті людини [для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філолгія. Мова і література (англійська)»]. Навчальний посібник / Марта Мацьків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 60 с.
 4. Бойчук Н.В., Баран В.М., Мацьків М.Я. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 1. Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012.
 5. Мацьків М.Я. Практика усного і писемного мовлення: збірник вправ до підручника Upstream Intermediate. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр ”, спеціальності 6.020303 Філологія. Англійська мова та література. - Дрогобич, 2013. – 38 с.
 6. Мацьків М.Я. Практика усного і писемного мовлення: вправи для опрацювання текстів домашнього читання на матеріалі твору Вільяма Теккерея “Ярмарок марнославства”. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.020303 Філологія. Англійська мова та література. Дрогобич, 2013. – 101 с.
 7. Бойчук Н.В., Баран В.М., Мацьків М.Я. та ін. Практична фонетика. Англійська мова. Частина 2. Навчальний посібник для студентів 2 курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С.146-147.
 8. Мацьків М.Я. Практика усного і писемного мовлення:збірник вправ до підручника Upstream Intermediate до теми: Покупки одягу та реклама. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська). - Дрогобич, 2015. – 45 с.
 9. Мацьків М.Я. Практика усного і писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи до підручника Upstream Intermediate UNIT 1 FAMILY (Стосунки у сім’ї. Важливі етапи у житті). – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 35 с.
 10. Мацьків М.Я., Фідик В.І. Практика усного і писемного мовлення: матеріали для самостійного опрацювання до теми «Сім’я. Етапи в житті» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Мацьків Марта, Фідик Віталій. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 66 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Мацьків М.Я. Гендерні відмінності у вживанні фонетичних засобів англійської мови в рекламних лозунгах / Марта Мацьків // Нова Філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 54. – С.197-199.
 2. Мацьків М.Я. Ефективність гейміфікації на уроках іноземної мови // Молодь і ринок. - 2014. - №6 (113). – С.96-99.
 3. Мацьків М.Я. Гра слів в англомовних рекламних текстах як перекладацька проблема / Марта Мацьків // Нова Філологія.  – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - № 57. – С.191-193.