Паньків Уляна Петрівна

Паньків Уляна Петрівна – старший викладач. Працює над індивідуальною темою науково-дослідної роботи «Гендерна проблематика в літературі: перспективи постмодерністичного підходу». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: постмодернізм у французькій літературі, творчість Поль Констан, Сільві Жермен.

Контактні засоби зв'язку: pyp009@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Паньків У. П. Лексикологія французької мови. Навчально-методичний посібник / У. П. Паньків, І. М. Худзей. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 44 с.
  2. Паньків У. П. Практичний курс французької мови : Погода. Пори року. Польові роботи. Навчально-методичний посібник / У. П. Паньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 44 с.
  3. Паньків У. П. Практичний курс другої іноземної мови : книга для читання французькою мовою на основі повісті Жуля Верна «Замок у Карпатах». Навчально-методичний посібник / У. П. Паньків, Л. М. Сипа. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 86 с.
  4. Паньків У. П. Практичний курс другої іноземної мови : книга для читання французькою мовою (на основі роману Франсуази Саган «Непевна посмішка» : навчально-методичний посібник [для студентів 3 – 4 курсів напряму підготовки 6.020303 Філологія. «Мова і література (англійська)»]» / У. П. Паньків, Л. М. Сипа. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 86 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Паньків У. П. Розвиток франкомовної граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей / В. В. Лучкевич, У. П. Паньків // Молодь і ринок. – 2014. – № 11 (118). – С. 70–74.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Pankiv U. Pluralisme et francophonie selon les concepts développés / М. Vynarchyk, U. Pankiv // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 33–37.