Петрушка Людмила Адамівна

Петрушка Людмила Адамівна − старший викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації, член Спілки вчителів-полоністів України. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень:  польська мова та культура.  

Контактні засоби зв'язку: ludmiladrohobych@gmail.com

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Петрушка Л. А.  Практичний курс польської мови: прислівник: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” галузі знань 0203 „Гуманітарні науки”, напряму підготовки” 7.02030302 „Мова та література (англійська, польська)”] / Людмила Петрушка. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 36с.
  2. Петрушка Л. А. Практичний курс польської мови: фразеологізми: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” галузі знань 0203 „Гуманітарні науки”, напряму підготовки” 7.02030302 „Мова та література (англійська, польська)”] / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 46 с.
  3. Петрушка Л. А. Польсько–український словник мовознавчих термінів / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 26 с.
  4. Петрушка Л.А. Практичний курс польської мови. І курс : навчальний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня галузі знань 0203 „Гуманітарні науки”, напряму підготовки” 6.020303 „Філологія”. Мова та література (англійська)] / Людмила Петрушка. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 36 с.
  5. Петрушка Л.А. Практичний курс польської мови: словозміна іменника: навчальний посібник [для підготовки фахівців І(бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 „Філологія*”. Мова та література (англійська)] / Людмила Петрушка. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 46 с.
  6. Петрушка Л.А.  Словник-мінімум найбільш уживаних фразеологізмів польської мови [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, польська) / Л.А. Петрушка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 38 с.