Пітин Віталій Михайлович

Пітин Віталій Михайлович – старший викладач кафедри мовної та міжкультурної. Автор 15 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: професійна комунікація у фокусі вивчення французької мови студентами педагогічних спеціальностей

Контактні засоби зв'язку: vitaliypityn@gmail.com

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Пітин В.М., Гнат Г.М. Французька мова. Розмовні теми. Тексти та завдання для студентів інженерно-педагогічного та фізико-математичного факультетів / В.М. Пітин, Г.М. Гнат. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2009 – 63 с. (3,94 др.а.)
  2. Лучкевич В.В., Пітин В.М. Ділова французька мова: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / В.В. Лучкевич, В.М. Пітин. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с. (4,87 др.арк.)
  3. Пітин В.М., Гнат Г.М. Французька мова. Розмовні теми, тексти та завдання: Навчально-методичний посібник для студентів І та ІІ курсів немовних спеціальностей / В.М. Пітин, Г.М. Гнат. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 208 с. (13,00 др.арк.)
  4. Пітин В.М. Французька мова тексти для домашнього читання: Навчально-методичний посібник для студентів неспеціальних факультетів / В.М. Пітин. –  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 98 с. (5, 75др.ар.)
  5. Пітин В.М. Французька мова тексти для домашнього читання: Навчально-методичний посібник для студентів неспеціальних факультетів / В.М. Пітин. – Вид. друге, доповнене та перероблене. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 90 c. (3,62 др.арк.)
  6. Пітин В.М. Французька мова: вправи для самостійного опрацювання: Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти неспеціальних факультетів] / В.М. Пітин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016 – 100 с. (8,05 др.арк.)
  7. Пітин В.М. Французька мова: вправи для самостійного опрацювання / В.М. Пітин // Навчально – методичний посібник для студентів ІІ курсів немовних спеціальностей Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 136 с.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Павлішак О.Р., Пітин В.М. Навчання педагогічній комунікації у підготовці вчителя / О.Р. Павлішак, В.М. Пітин // Zbior raportow naukowych “Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie“. (30.05.2014 – 31.05.2014) –Gdańsk: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 34 – 37.
  2. Павлішак О.Р., Пітин В.М. Навчання соціальних педагогів методами супервізії та біографічних розвідок / О.Р. Павлішак, В.М. Пітин // Zbior raportow naukowych “Aktualne naukowe problem. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka“. (20.06.2015 – 30.06.2015) –Gdańsk: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 16 – 20.