Шагала Леся Богданівна

Шагала Леся Богданівна – старший викладач. 2016 захистила кандидатську дисертацію на тему “Педагогіна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті розвитку українського шкільництва в Польщі (1956-2010 рр.)”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: педагогічна діяльність представників українського шкільництва в Польщі, функціонування українських культурно-освітніх осередків в інонаціональному середовищі, проблеми рідномовного навчання та виховання, вивчення іноземних мов різновіковими категоріями учнів.

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

Монографії

  1. Шагала Л.Б. Сутність шкільництва в інонаціональному середовищі. Бібліографічний покажчик праць Ярослава Грицковяна. – Дрогобич: Коло, 2012. – 140 с.
  2. Шагала Л.Б., Зимомря М. Педагогічний доробок Ярослава Грицковяна: контекст українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала, Микола Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 216 с.

 

Посібники з грифом університету

  1. Шагала Л.Б. Практика усного та писемного мовлення: здоровий спосіб життя: Навчально-методичний посібник. - Дрогобич: видавничо-редакційний відділ ДДПУ Ім. Івана Франка, 2014.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Шагала Л.Б., Добрянський І., Наумець О. Адаптація іноземних студентів до навчання в українських ВНЗ в контексті європейського простору вищої освіти / Ігор Добрянський, Ольга Наумець, Леся Шагала // Молодь і ринок. - 2013. - № 5 (100).
  2. Шагала Л.Б. Концепція педагогічних засад Ярослава Грицковяна на тлі українського шкільництва (1956-2006) // Молодь і ринок. - 2014. - № 1 (108). – С.75-79.
  3. Шагала Л.Б. Взаємодія закладів українського шкільництва та громадських організацій у процесі збереження національної ідентичності в полікультурному середовищі / Л. Шагала // Молодь і ринок. – 2015. – № 8 (127). – С. 141 – 146.
  4. Шагала Л. Роль Ярослава Грицковяна у розбудові українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 43. – С. 52 – 55.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Shahala L., Zymomrya M., Nimylovych O. Pedagogical Accents of Musical Lviv. Context of Ukrainian and Polish Co-operation (1852 - 1944) // Education of Tomorrow. Education and Upbringing in the Educational School System / Edited by: Kazimierz Denek, Alexandra Kaminska, Piotr Olesniewicz. -- Sosnowiec: Wyzsza Szkola "Humanitas", 2013. - C. 343 - 355.
  2. Шагала Л.Б. Educational activity of Jarosław Hryckowian in the history of the Ukrainian school system in Poland // Jak mozliwy jest dialog. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2014, - С. 356-362.
  3. Шагала Л.Б., Зимомря М.І. Czynnik języka ojczystego w kontekście nauczania języka obcego // Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki / Red.: Katarzyna Nowakowska, Piotr Niemiec, Sylwia Zajchowska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2015. – S. 273–288.