Шалата Олег Михайлович

Шалата Олег Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент. У 2001 році захистив дисертацію на тему «Рецепція творчості Д.Дефо і Дж. Світа в Україні»  Автор 58 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: філологічна (літературна і мовна) компаративістика, порівняльна типологія та історія мови, перекладознавство.

Контактні засоби зв'язку:

 

Перелік публікацій

Монографія

 1. Шалата О.М. Дієслівні системи української та романо-германських мов: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328с. – 19,06 др.ар.

 

Посібники з грифом університету

 1. Шалата О.М. Література Англії. - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 368 с. – 23 др.ар.
 2. Шалата О.М. Підручник з англійської літератури для українського студента (з хрестоматією).- Дрогобич: Посвіт, 2014.- 391с. – 24,44 др.арк.
 3. Шалата О., Лішнянський В. Посібник з англійської літератури (у співавторстві): Київ: Знання, 2015. – 154 с. (1,55др. арк.)
 4. Шалата О.М. Посібник для читання і перекладу: Троє на бумелі Джерома К. Джерома (у співавторстві): Шалата О., Лішнянський В.,    Київ: Знання, 2015. – 78 с. (6,5др. арк.) , 39с.

 5. Шалата О.М.  Г. К. Честертон. Смиренність отця Брауна / Переклад з англійської Андрія Пехника та Олега Шалати. – Київ: Знання, 2015. – 270 с.

 6. Шалата О.М.  Рожко М. Ф. Архітектура та система оборони Українських Карпат у княжу добу / Наукове видання. – Львів: БаК, 2016. – 232 с. (Переклад англ. мовою – Олег Шалата; 1 друк. арк. Architecture and defense system f the Ukrainian Carpathians in the princely era

 7. Шалата О.М. Дрогобич в образах і візіях Івана Франка. Фотоальбом з коментарем укр., англ. та пол. мовами. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – (Переклад англ. мовою Олега Шалати; 132 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Шалата О.М. Глотохронологія паронімічних дієслівних форм у поезіях Маркіяна Шашкевича і Тараса Шевченка. – Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 32. Філологія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 108 – 120.- 0,75 др. арк.
 2. Шалата О.М. Історично-морфологічні пролегомени перекладного відтворення перфекту латинської, англійської, німецької та французької мов засобами української мови. – Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: серія “Філологічні науки. Мовознавство”. – № 1. – Дрогобич, 2014. – С. 95 – 102.- 0,56 др. арк.
 3. Шалата О.М. Компаративістичний аспект методики вивчення іноземних мов. – Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: серія “Філологічні науки. Мовознавство”. – № 2. – Дрогобич, 2014. – С. 125 – 134.- 0,5 др. арк.
 4. Шалата О.М. “Художнє й історико-порівняльне підгрунтя образу лиса Микити з однойменної казки-сатири Івана Франка”; – у вид. Франкознавчі студії: збірник наукових праць. – том 6. – Дрогобич: Коло, 2015, 390 с., с. 191 – 199. (0,5 др. арк.)

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Шалата О.М. Оцінка Джоном Мільтоном і Тарасом Шевченком освітньої ідеї Даніеля Дефо (на матеріалі твору “Робінзона Крузо” та його перекладних рецепцій): Rousseau’s and Shevchenko’s Discernment of Defoe’s Education Ideal (within the capacity of “Robinson Crusoe” and its translation receptions). – Spheres of Culture. Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humanities. Branch of Ukrainian Studies (PL ISSN 2300-1062). – Volume VII. – Lublin: Ingvarr, 2014. – С. 72 – 81. - 0,5 др. арк.
 2. Шалата О.М. “Гелленізми у латинській, англійській, німецькій і французькій мовах: їх історико-морфологічні й компаративістичні ознаки та їх українські відповідники” \\ – англійською мовою: HELLENISH LOANS IN LATIN, FRENCH, ENGLISH, AND GERMAN: THEIR HISTORICAL-MORPHOLOGICAL AND COMPARATIVE PHILOLOGICAL CHARACTERISTICS VERSUS THE PROBLEMS OF THE METALANGUAGE \\ У збірнику: Spheres of Culture. Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humanities. Branch of Ukrainian Studies. – Volume XI. – Lublin: Ingvarr, 2015. – С. 16 – 29. ( 1,1 др.арк.) PL ISSN 2300-1062