Шевців Роман Богданович

Шевців Роман Богданович – старший викладач кафедри практики німецької мови.

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство, термінологічні проблеми фахових мов німецькомовних економічних наук

Контактні засоби зв'язку: romanvonschuhmacher231057@gmail.com

 

 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практична граматика німецької мови. Перфект: утворення та вживання / Галина Шевців, Роман Шевців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 72 с.
 2. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення: книга для читання німецькою мовою / Галина Шевців, Роман Шевців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 170 с.
 3. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практичний курс німецької мови : книга для домашнього читання німецькою мовою. / Галина Шевців, Роман Шевців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013.
 4. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення : Сім’я. Сімейні стосунки. Автобіографія. / Галина Шевців, Роман Шевців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.
 5. Дубровська О.Т., Шевців Г.М. Шевців Р.Б. Практичний курс німецької мови: Граматичний практикум. / Ольга Дубровська, Галина Шевців, Роман Шевців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015.
 6. Дубровська О.Т., Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення: тексти для філологічного аналізу [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 6.020303 „Філологія* (німецька мова і література)” галузі знань 0203 Гуманітарні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 185 с.
 7. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення: навчання в університеті. Навчально-методичний посібник / Шевців Г.М., Шевців Р.Б. ‒ Дрогобич, 2017. ‒ 124 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. До питання синонімії у фахових мовах німецькомовних економічних наук. / Г.М. Шевців, Р.Б. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒ Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2014. ‒ Вип. 45. ‒ С. 67-69.
 2. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Граматична партитура як важливий елемент автобіографічного дискурсу Й.-В. Ґете / Г.М. Шевців, Р.Б. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒ Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2015. ‒ Вип. 54. ‒ С. 235-238.
 3. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Елементи рецепції творчості Й.-В. Ґете в українській літературі ХІХ-ХХ століть / Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців // Наукові записки. Серія „Філологічна”. ‒ Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. ‒ Вип. 61. – С. 290-293.
 4. Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Історія особливої дружби в автобіографічній саморефлексії Й.-В. Ґете та в літературознавчих коментарях / Г. М. Шевців, Р.Б. Шевців // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць. - Вип. 8. ‒ Кривий Ріг : Видавництво Криворізького державного педагогічного університету, 2017. ‒ С. 216-226.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Шевців Р.Б. Комп’ютерне квазіреферування текстів фахових мов (на матеріалі німецької мови) / Шевців Р.Б. //  Наука - від теорії до практики. ‒ Частина 5/2. ‒ Сопот : „Diamond trading tour”, 2013. ‒ C. 94-96.