Сливка Любов Зиновіївна

Сливка Любов Зиновіївна – викладач. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство, літературознавство

Контактні засоби зв'язку: liubovslyvka@ukr.net

 

Перелік публікацій

Монографії

  1. Сливка Л.З. Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі XIX-XX століть [Текст] : колект. монографія / [Олег Баган, Олена Вовк, Ірина Дмитрів, Любов Сливка та ін.] ; за ред. Петра Іванишина. - Дрогобич : ДДПУ, 2014. - 271 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Сливка Л. З. Жінка і Бог в інтерпретації О.Теліги: релігійний аспект / Л. З. Сливка  // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2015. – Вип.: 770 : Слов’янська філологія. – С. 142-148.
  2. Сливка Л. З. Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги / Л. З. Сливка // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2016. – № 1. – С. 59-67.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Сливка Л.З. Життєвий та творчий шлях Юрія Бачі: метакритичний аспект // Spheres of culture. – Lublin, 2013. – № 6. – С.77-86.
  2. Сливка Л.З. Жіноче закорінення у батьківщину і націю у текстах Олени Теліги // Spheres of culture. – Lublin, 2015. – № 11. – С.151-159.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Сливка Л. З. Любовні мотиви в епістолярії Олени Теліги / Л. З. Сливка // Молодий вчений. — 2016. — №10 (37). – С.74-84.