Сосяк Мирослава Миколаївна

Сосяк Мирослава Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація індивідуального підходу до студентів у процесі навчання діалогічного мовлення»  Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: лінгводидактика, комп’ютерна лінгводидактика, методика викладання іноземних мов і культур, культурологія.

Контактні засоби зв'язку: miroslava.sosyak@ukr.net

Перелік публікацій

 

Підручники з грифом університету

 1. Сосяк М.М., Карпяк О.В. Англійська мова для учнів 8 класу. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 240 с.
 2. Сосяк М.М., Цибран О.Ф., Діденко С.В. Англійська мова. Підручник для учнів 3 класу гімназій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.. І.Франка, 2014. – 120 с.
 3. Сосяк М.М. Цибран О.Ф., Діденко С.В., Ципук А.М., Матіїшин Н.Я. Англійська мова. Підручник для учнів 4 класу гімназії. Частина 1. - Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 92 с.
 4. Сосяк М.М. Цибран О.Ф., Діденко С.В., Ципук А.М., Матіїшин Н.Я. Англійська мова. Підручник для учнів 4 класу гімназії. Частина 2.- Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 92 с.
 5. Сосяк М.М., Цибран О.Ф., Ципук А.М. Англійська мова. Підручник для учнів 5 класу гімназій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2014. – 85 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методики її викладання. – Дрогобич, 2010. - 202 с.
 2. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методика її викладання: урок англійської мови. – Дрогобич, 2011. – 68 с.
 3. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методики її викладання: сучасні технології навчання англійської мови. – Дрогобич, 2012. – 74 с.
 4. Сосяк М.М., Гук Н.А., Наливайко Н.Б. Практичний курс АМ: Англійська мова менеджметнту готельно-ресторанного бізнесу. – Дрогобич, 2012. – 109 с.
 5. Сосяк М.М., Запотоцька І.В. Практичний курс англійської мови: граматичний аспект. – Дрогобич, 2012. – 130 с.
 6. Сосяк М.М., Тичинська Н.Р. Практичний курс англійської мови: матеріали до державного іспиту. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ рогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 7. Сосяк М.М., Кульчицька В.С. Література іноземною мовою для дітей дошкільного віку. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 112 с.
 8. Сосяк М.М., Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи студентів до теми «Зовнішність та характер» до підручника Speak Out by Frances Eales, Steve Oakes. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сосяк М.М. Можливості застосування кейс-методу при формуванні англомовної професійно методичної компетенції студентів // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - № 6 (259). – Черкаси, 2013. – С. 94-99.
 2. Сосяк М.М. Психо-лінгвістичні особливості полілогу та його типи // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Вип. №6 (299). – Черкаси, 2014. – С. 25-30. - № 6 (259). – Черкаси, 2013. – С. 94-99.