Сипа Лілія Михайлівна

Сипа Лілія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрова поетика романної дилогії Жорж Санд у контексті французької традиції філософської прози».  Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: французька література доби романтизму.

Контактні засоби зв'язку: dublm@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сипа Л. М.. Практичний курс другої іноземної мови : книга для читання французькою мовою (на основі повісті Жуля Верна «Замок у Карпатах») / У. П. Паньків, Л. М. Сипа. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 86 с.
 2. Сипа Л. М. Практичний курс другої іноземної мови : книга для читання французькою мовою (на основі роману Франсуази Саган «Непевна посмішка») / У. П. Паньків, Л. М. Сипа. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 86 с.
 3. Сипа Л. М. Практичний курс другої іноземної мови : книга для читання французькою мовою (на основі роману Жуля Верна «Діти капітана Ґранта») / Л. М. Сипа, У. П. Паньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 86 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сипа Л. М. Дослідження Є. Брандіса, Б. Лобача-Жученка про Марка Вовчка : сутність інтерпретації тексту / Л. М. Сипа // Наукові записки. Серія : філологічні науки (літературознавство). – 2006. – Вип. 69. – Ч. 2. – С. 150–157.
 2. Сипа Л. М. Геній і талант у художній концепції Жорж Санд (на прикладі дилогії «Консуело» і «Графиня Рудольштадт») / Л. М. Сипа // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2009. – Вип. 2 (58). – Ч. 3. – С. 36–51.
 3. Сипа Л. М. Музика як «геній мистецтва» у дилогії Жорж Санд «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Studia methodologica. – 2009. – Вип. 29. – С. 147–152.
 4. Сипа Л. М. Сутність мистецтва та його види у дилогії Жорж Санд «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 4. – С. 141–148.
 5. Сипа Л. М. Концепція любові у дилогії Жорж Санд «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Питання літературознавства. – 2010. – Вип. 79. – С. 266–274.
 6. Сипа Л. М. Осмислення історії у дилогії Жорж Санд «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – С. 265–269.
 7. Сипа Л. М. Літературно-філософські виміри часу у романі Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філологічні науки). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 5.– С. 37–40.
 8. Сипа Л. М. Хронотоп культури у дилогії Жорж Санд «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : філологія. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2015. – № 4. – С. 99–101.
 9. Сипа Л. М. Філософська спрямованість французького романтичного роману / Л. М. Сипа // Науковий вісний Східноєвропейського національного університету. Серія : філологічні науки. – 2015. – Вип. 9 (310).
 10. Сипа Л. М. Філософський дискурс у французькому романтичному романі / Л. М. Сипа // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – Х., 2016. – № 74. – С. 258-263.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сипа Л. М. Ян Гус і гусити в українському та французькому романтизмі / Л. М. Сипа // Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej : teoria i metodologia badań lingwistycznych i literaturoznawczych. – Rok III. – Siedlce – Banská Bystrica : ELPIL, Siedlce, 2010. – S. 131–141.
 2. Сипа Л. М. Масонська символіка у романі Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» / Л. М. Сипа // Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. – Vol. II. – Siedlce : ELPIL, 2010. – S. 77–80.