Сивик Оксана Анатоліївна

Сивик Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики німецької мови. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток естетичного виховання студентської молоді в системі педагогічної освіти України (друга половина XX - початок XXI століття)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: література німецькомовних країн, естетичне виховання студентської молоді.

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Сивик О.А. Особливості австрійського варіанту німецької мови: навчальний посібник / О.А. Сивик, В.М. Лопушанський. – Дрогобич: Видавець Святослав Сурма, 2008. – 72с.  
 2. Сивик О.А. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник / О.А. Сивик, Л.Я. Левицька, К.М. Вайло, З.П. Хало, З.П. Яким. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  310 с.
 3. Сивик О.А. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник / О.А. Сивик, Л.Я. Левицька, О.А. Олексяк. - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  248 с.  
 4. Сивик О.А. Практика усного та писемного мовлення: начально-методичний посібник / О.А. Сивик, О.С. Сторонська. - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  80 с.
 5. Сивик О.А. Практика усного та писемного мовлення: Житло. Будинок.  Пори року. Погода : навчально-методичний посібник / О.А. Сивик. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 71 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сивик О.А. Естетичне виховання студентів засобами класичної української літератури / Оксана Сивик // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2010. -  № 12. – С. 144-148.
 2. Сивик О.А. Українська література як чинник духовного розвитку особистості/ Оксана Сивик // Вісник Інституту розвитку Дитини: Збірник наукових праць. Серія: Педагогіка. – К., 2011. - № 14. – С. 103-111.
 3. Сивик О.А. Формування національної самосвідомості засобами української літератури/ Оксана Сивик // Вісник Інституту розвитку Дитини: Збірник наукових праць. Серія: Педагогіка. – К., 2011. – № 15. – С. 120-126.
 4. Сивик О.А. Література для дітей: створення та використання у формуванні особистості / Оксана Сивик // Інноваційні технології в дошкільній освіті: духовний розвиток дитини: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. – К., 2011.–  С. 17-25.
 5. Сивик О.А. Українська література у школі та вузі: проблеми визначення ефективності виховної сутності / Оксана Сивик // Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота: Міжнародний збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 1: за заг.ред. В.П. Андрущенка, А.О. Ярошенко. – К., 2011.– с.138-146.
 6. Сивик О.А. Становлення художньої культури особистості як складової духовного життя через взаємодію творів мистецтва / Оксана Сивик // Молодь і ринок. – 2012. -  № 12. – С. 159-163.
 7. Сивик О. А. Роль мистецтва у системі естетичної діяльності майбутнього вчителя / Оксана Сивик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 40: збірник наукових праць/ за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 206-212.
 8. Сивик О.А. Проблема реалізації естетично-виховного ідеалу у підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів / Оксана Сивик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 42: збірник наукових праць/ за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 246-253.
 9. Сивик О.А. Адальберт Штіфтер: особливості новелістичної композиції творів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. - Вип. 8. – Кривий Ріг, 2017.  – С. 96-105.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сивик О.А. Значущість української літератури в системі естетичного виховання особистості / Оксана Сивик //  Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka” (28.09.2013 – 30.09.2013). -  Wrocław: “Diamond trading tour”. – С. 28-29.
 2. Сивик О.А. Теоретические аспекты формирования эстетической культуры личности / Оксана Сивик //  Kulturowe aspekty edukacji. – Warszawa, 2013. – С. 55-65.
 3. Сивик О.А. Сущность эстетической культуры в воспитательном процессе / Оксана Сивик //  Sozial education. Long term and interactive competencies search in Education. Spezial edition. – Vilnius, 2013. – № 4 (36). - С. 222-232.
 4. Сивик О.А. Творчість Адальберта Штіфтера в оцінці австрійських письменників та критиків / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Badania naukowe naszych czasów” (29.10.2013 - 31.10.2013). – Katowice: “Diamond trading tour”. – С. 22-26.
 5. Сивик О.А. Інтерпретація епохи Адальберта Штіфтера / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Knowledge society” (30.10.2014 - 31.10.2014). – Łòdź: Wydawca: “Diamond trading tour”. – С. 9-11.
 6. Сивик О.А. Людина і природа в творчості А. Штіфтера / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Literatura, sociologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro” (30.05.2015 - 31.05.2015). – Warszawa: “Diamond trading tour”, 2015. – С. 9-13.
 7.  Сивик О.А. Концепція любові та природи в новелі А. Штіфтера «Брігітта» / Оксана Сивик // Zbiór artykułów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju” (29.04.2016 – 30.04.2016). – Warszawa: “Diamond trading tour”, 2016. – С. 11-15.