Вайло Катерина Миколаївна

Вайло Катерина Миколаївна – викладач кафедри практики німецької мови.  Працює над дисертаційним дослідженням «Методи навчання як чинник удосконалення діяльнісних можливостей особистості (1920-1985 рр.)». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство, порівняльна педагогіка.

Контактні засоби зв'язку: kvajlo@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Вайло К.М. Граматика німецької мови : теорія і практика [для студентів 1-3 курсів напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)]. Навчально-методичний посібник з практичної граматики німецької мови / В. Лопушанський, О. Бродська, М. Демберецька, Н. Дашко, О. Ляховин. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. –  616 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, протокол № 1/11-11654 від 16.07.2012 р.)

 

Посібники з грифом університету

 1. Вайло К.М. Практична граматика німецької мови: Навчально-методичний посібник [для студентів I курсу спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)] / В.Лопушанський, О.Ляховин та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ, 2011. – 200 с.
 2. Вайло К.М. Практика усного та писемного мовлення : свята та звичаї німецького народу : навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення [для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)] / В.Лопушанський, З.Яким та ін. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 150 с.
 3. Вайло К.М. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)] / З. Хало, Л. Левицька, З. Яким, О. Сивик, О. Олексяк. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
 4. Вайло К.М. Лексикон античної словесності / За ред. М.Борецького, В.Зварича. – Дрогобич : Коло, 2014. – 730 с.
 5. Вайло К.М. Свята та звичаї українського та німецького народів: навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення [для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 ''Філологія. Мова та література'' (німецька)] / В. Лопушанський, Г. Мелех та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 314 с.
 6. Вайло К.М. Практичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови [для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова та література (англійська)»] / З.Хало, К. Вайло. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 208 с.
 7. Вайло К.М. Німецька мова: навчально-методичний посібник з іноземної мови [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] / О.Матвіїшин, З.Хало, К. Вайло. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 124 с.
 8. Вайло К.М., Левицька Л.Я., Гавриляк І.С., Олексяк О.А. Практичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська, німецька) – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 206 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Вайло К.М. Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля / Катерина Вайло // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. Випуск 138. – Черкаси, 2008. – С. 135-143.
 2. Вайло К.М. Методи навчання як чинник удосконалення самостійності учнів (історичний аспект) / Катерина Вайло // Наукові записки : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – № 95.– С. 47-53.
 3. Вайло К.М. Використання методів навчання як чинника удосконалення самостійності учнів (історичний аспект) / Катерина Вайло // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К., 2012. – № 102.– С. 58-63.
 4. Вайло К.М. Розвиток шкільної освіти та методів навчання в 60-70-х рр. ХХ століття. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Вип. 48. – С. 240-246.
 5. Вайло К.М. Соціально-економічні передумови формування комплексу дидактичних методів у 1941-1945 рр. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Маринюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 51-60.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Вайло К.М. До питання про розвиток теорії та практики застосування методів навчання (історичний аспект) // Zbiór raportów naukowych “Nauka w swiecie wspolczesnym” (29.05.2013 – 31.05.2013). – Lodz: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – S. 66 – 70.
 2. Вайло К.М. Практичні аспекти застосування методів навчання (історичний аспект) // Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka (30.03.2016 – 31.03.2016). – Gdansk: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 28 – 31.