Вишнівський Роман Йосипович

Вишнівський Роман Йосипович – кандидат педагогічних наук, доцент. 2010 року захистив дисертацію “Ідея національної школи у творчому доробку Івана Франка”. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія,формування англомовної граматичної та фонетичної компетенції студентів, історія освіти.

Контактні засоби зв'язку: r.vyshnivskyi@ukr.net

 

Перелік публікацій

 

Монографії

 1. Чепіль М., Вишнівський Р. “…Яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та виховання / Марія Чепіль, Роман Вишнівський. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2016. – 420 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Горенок Г., Вишнівський Р.Практична граматика англійської мови: модальні дієслова у прислів’ях та приказках: навчально-методичний посібник / Галина Горенок, Роман Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 86 с.
 2. Вишнівський Р.Й. Практика усного та писемного мовлення: Живопис: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 134 с.
 3. Вишнівський Р.Й. Дучимінська Г.Ю. Практика усного та писемного мовлення: матеріали для самостійної роботи: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський, Галина Дучимінська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 98 с.
 4. Дучимінська Г.Ю., Харкавців І.Р., Вишнівський Р.Й. Література Англії: Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Роман Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2015. – 114 с.
 5. Вишнівський Р.Й. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Сучасне життя. Кіно, телебачення”: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський, Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Леся Терлецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 166 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Вишнівський Р.Й.Іван Франко про роль інтелігенції у вихованні української молоді / Роман Вишнівський // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ, 2014. – № 5 (112) – С. 40 – 44.
 2. Вишнівський Р.Й. До питання про мотиви вживання евфемізмів (на прикладі сучасної англійської мови) / Р.Й. Вишнівський // Науковий вісникМіжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 13. – С. 95 – 98.
 3. Вишнівський Р.Й. До питання про доцільність вживання англіцизмів (на матеріалі сучасної української періодики) / Р.Й. Вишнівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 1 (79). – С. 208 – 213.
 4. Вишнівський Р.Й. Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ / Р.Й. Вишнівський // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2015. – № 1 (115). – С. 97 – 101.
 5. Вишнівський Р.Й. Особливості вживання англіцизмів у сфері культури (на прикладі українських електронних ЗМІ) / Р.Й. Вишнівський //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2 (80). – С. 132 – 137.
 6. Вишнівський Р.Й. Терлецька Л.П. Англомовні запозичення у сфері інформаційних технологій (на прикладі українських електронних засобів масової інформації) / Р.Й. Вишнівський, Л.П. Терлецька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – Том 2. – С. 162 – 164.
 7. Вишнівський Р.Й.До питання про актуальність педагогічних ідей І. Франка для розвитку сучасної української школи / Роман Вишнівський // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ, 2016. – № 4 (135). – С. 62 – 67.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Vyshnivskyi R. Ivan Franko’s ideas on the role of a teacher in youth education / Roman Vyshnivskyi // Wychowcya rola szkoły / Pod red. J. Kirenko, T. Zsubrzyckiej-Maciąg, d. Wosik-Kawali. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012. – S. 371 – 383.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Вишнівський Р.Й. Новітні спортивні англіцизми у мові українських електронних ЗМІ / Р.Й. Вишнівський // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 41 – 44.