Вишинський Володимир Станіславович

Вишинський Володимир Станіславович – доцент кафедри, кандидат філологічних наук. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-стильові особливості драми Ґергарта Гауптмана: натуралістичний об’єктивізм (німецько-українські типологічні паралелі)».  Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: німецька та українська драма кінця ХІХ – початку ХХ століть 

Контактні засоби зв'язку: volodymyr-vyshynsky@yandex.ua

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Вишинський В. С. Практичний курс другої іноземної мови: тексти та завдання для домашнього читання: навчально-методичний посібник / Вишинський В., Зимомря І., Соколовська Н. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2011. – 96 с.
  2. Вишинський В. Текст. Система. Поетика жанру: Навчальний посібник / За ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука. – Київ – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2012. – 464 с.
  3. Вишинський В., Зимомря І., Летнянчин П., Ступницька Г. Практичний курс другої іноземної мови: ФРН. Німецькомовні країни: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. –  176 с.
  4. Вишинський В., Дофофтей О., Околович О., Летнянчин П. Практичний курс другої іноземної мови : тексти та завдання для аудіювання : навчально-методичний посібник [для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020303 «Філологія (переклад: англійська та німецька мови)»] / Вишинський Володимир Станіславович, Дорофтей Орест Олексійович, Околович Олександр Володимирович, Летнянчин Петро Петрович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
  5. Вишинський В., Дорофтей О., Околович О. Практичний курс другої іноземної мови : тексти та завдання для домашнього читання : навчально-методичний посібник [для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020303 Філологія (переклад: англійська та німецька мови)] / Дорофтей Орест Олексійович, Вишинський Володимир Станіславович, Околович Олександр Володимирович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 144 с. 

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Вишинський В. Натуралістичний об’єктивізм у німецькій драмі кінця ХІХ – початку ХХ століть / В. Вишинський, П. Летнянчин // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Вип. 2 (70). – Харків: ППВ «Нове слово», 2012. – С. 41-47.
  2. Вишинський В. Сцієнтизм і художній домисел у  німецькій драмі кінця ХІХ – початку ХХ століть / В. Вишинський, П. Летнянчин, Г. Ступницька // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Зб. наук. праць № 15. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 41-49.
  3. Вишинський В. Драматичний конфлікт у драмі Ґ. Гауптмана «Самотні» / Володимир Вишинський // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. Зб. наукових праць. – Вип. 5. – Кривий Ріг: НВП Інтерсервіс, 2015. –  С. 23–31.