Яскевич Ольга Клавдіївна

Яскевич Ольга Клавдіївна – кандидат філологічних наук, доцент. Дисертацію захистила 18 жовтня 1990 року у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно 2 липня 1993 року. За відповідні навчальні, наукові та виховні здобутки відзначена нагрудним знаком «Відмінник народної освіти України» у 2005 році. Авторка понад 40 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльна лінгвістика, переклад, теоретична граматика, теорія мовної комунікації.

 

Перелік публікацій

Збірники

  1. Проблеми міжкультурної комунікації у лінгвістичному вимірі: Збірник наукових статей кафедри германських мов і перекладознавства / За ред. О. Яскевич. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 104 с.
  2. Діалог культур – феномен у міждисциплінарному вимірі. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Тетяни Корольової, доктора філологічних наук, професора Миколи Зимомрі / За ред. О. Яскевич. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 104 с.

 

Посібники з грифом університету

  1. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” / за редакцією проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря. – Кіровоград–Дрогобич, 2016. – 316 c.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Яскевич О.К.Особливості використання субколоквіальних одиниць в англійській мові // Науковий Вісник ДДПУ ім. Франка. Серія : Філологічні науки - Дрогобич: Посвіт, 2014. - № 1. - С.102-106.
  2. Яскевич О.К., Зимомря М.М. Appellation’s motivation in fiction // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Вип. 145. – Кіровоград, 2016. – С. 514-517.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Яскевич О.К., Зимомря М.М. The use of appellations in official and informal relations // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk. – Częstochowa-Drohobycz: Posvit, 2014. – S. 341–350.