Юзьвяк Ольга Осипівна

Юзьвяк Ольга Осипівна – викладач французької мови. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових зацікавлень – національно-культурна специфіка зоонімів французької мови.

Контактні засоби зв'язку: olya.yuzvyak@ukr.net

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Юзьвяк О. О. Французько-український словник лінгвістичної термінології : навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова та література (французька)» / О. Л. Лехіцька, О. В. Хміль, О. О. Юзьвяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 156 с.
 2. Юзьвяк О. О. Французько-український фразеологічний словник : навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303, 7.02030302 «Філологія. Мова та література (французька)» / О. В. Хміль, О. О. Юзьвяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 117 с.
 3. Юзьвяк О. О. Практика усного та писемного мовлення : французька мова в діалогах : навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова та література (французька)», 6.020303 «Філологія. Мова та література (англійська)» / О. В. Хміль, О. О. Юзьвяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 143 с.
 4. Юзьвяк О. О. Практика усного та писемного мовлення : книга для читання французькою мовою (на основі роману Кевіна Якобелі «Сповідь») : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова та література (французька)» / О. О. Юзьвяк, А. С. Леснянська-Дощак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 109 с.
 5. Юзьвяк О. О. Словник синонімів французької мови : науково-довідкове видання / О. В. Хміль, О. О. Юзьвяк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 78 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Юзьвяк О. О. Принципи відбору критеріїв класифікації слів по частинах мови / О. О. Юзьвяк, А. С. Леснянська-Дощак // Молодь і ринок. – 2010. – № 5 (64). – С. 127–133.
 2. Юзьвяк О. О. Підготовка вчителя іноземної мови до виховної роботи в школі / О. О. Юзьвяк, А. С. Леснянська-Дощак // Молодь і ринок. – 2010. -–№ 3 (62). – С. 119–125.
 3. Юзьвяк О. О. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах / О. О. Юзьвяк, А. С. Леснянська-Дощак // Молодь і ринок. – 2011. – № 2 (73). – С. 95–102.
 4. Юзьвяк О. О. Роль міжкультурного виховання на сучасному етапі розвитку Німеччини / О. О. Юзьвяк, А. С. Леснянська-Дощак // Молодь і ринок. – 2011. – № 3 (74). – С. 133–136.
 5. Юзьвяк О. О. Національно-культурна специфіка зоонімів на прикладах фразеологічних одиниць української, англійської та французької мов / О. О. Юзьвяк // Молодий вчений. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (21). – С. 105–110.
 6. Юзьвяк О. О. Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології / Р. О. Каракевич, О. О. Юзьвяк // Молодь і ринок. – 2016. – № 2 (133). – С. 52–56.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Юзьвяк О. О. Використання новітніх комп’ютерних технологій при викладанні іноземної мови професійної комунікації / О. О. Юзьвяк // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 394-397.
 2. Юзьвяк О. О. Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх вчителів, що вивчають французьку мову як другу іноземну / О. О. Юзьвяк, О. П. Ковальчук // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 299–303.