Зимомря Мирослава Миколаївна

Зимомря Мирослава Миколаївна викладач, кандидат педагогічних наук. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919-1939)». Автор понад 15 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження складників міжмовної та міжкультурної взаємодії, педагогіка, перекладознавство

Контактні засоби зв'язку: (244) 41-33-24

 

Перелік публікацій

Збірники

  1. Зимомря М.М. Світ науки, мистецтва та технологій // Бібліографічний покажчик професора Леоніда Оршанського.Серія:Університетська еліта України.– Дрогобич: Посвіт– 2013. – 135 с.

 

Посібники з грифом університету

  1. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” / за редакцією проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря. – Кіровоград–Дрогобич, 2016. – 316 c.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Зимомря М.М. Роль кошикарства як народного промислу в естетичному вихованні молоді // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». - Ужгород, 2013. - № 26. - С. 81-83.
  2. Зимомря М.М. Особливості становлення творчої особистості педагога:оціночні рівні // Молодь і ринок. - 2012. - № 3. – С. 14- 21.
  3. Зимомря М.М., Зимомря М.І. Статус художньої правди у текстовій матриці роману «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2015. – Вип. 42. – С. 243–246
  4. Яскевич О.К., Зимомря М.М. Appellation’s motivation in fiction // Наукові записки Серія: Філологічні науки. - Вип. 145. – Кіровоград, 2016. – С. 514-517.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Zymomrya Myroslava (у співавторстві Svitlana Golichenko, Igor Dobryanskyi, Olga Naumets) Comparativе Description of the State and PrivateHigher Education of Ukraine // Education of Tomorrow. Education and Upbringing in the Educational School System / Edited by: Kazimierz Denek, Alexandra Kaminska, Piotr Olesniewicz. -- Sosnowiec: Wyzsza Szkola "Humanitas", 2013. - C. 295 - 305.
  2. Зимомря М.М., Яскевич О.К. The use of appellations in official and informal relations // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk. – Częstochowa-Drohobycz: Posvit, 2014. – S. 341–350.